AI 產品應用工程師 (Junior)

Updated 3 tháng ago

Mô tả công việc

工作待遇

年薪 600,000 – 900,00 NTD

工作內容
 • 製造業資料科學分析專案之規劃、進度追蹤、執行與售後服務
 • 匯集客戶需求,發想解決方案,制定專案之技術規格與簡報製作,以進行產品展示操作
 • 資料科學分析專案進度追蹤,障礙排解,確保專案如質如期地執行,並協助產品導入
 • 產品售後諮詢服務,客戶反饋收集
 • 將專案整理成行銷用文宣品,包含簡報、部落格文
 • 其他主管交辦事務
條件要求
 • 具備資料科學、機器學習相關基礎知識
 • 具備專案執行管理溝通協調、文件撰寫及簡報製作能力,可協助商業分析與市場調研
 • 出色的分析與解決問題的能力
 • 有能力清晰、簡潔地溝通複雜的技術、架構或組織問題,以及提出對應的解決方案
加分條件
 • 具備使用 R 或 Python 進行資料清洗與資料分析之實作能力
 • 有製作 Web application 經驗(如:Shiny, Streamlit, Dash 等)
 • 有使用 BI 工具經驗(如:Data Studio、Tableau、Power BI 等)
工時&工作制度
 • 採彈性工時制度,在不延誤工作時程前提下,自行決定每日上下班時間
 • 原則上一天工作時間為 8 小時,多餘或短欠時數於當月補休(班)即可
 • 不定期需要出差,若逢假日則給予補休
 • 可申請遠端工作
薪資&福利制度
 • 年資滿一年,保障兩個月年終獎金;未滿一年,則按照時間比例發放
 • 工作績效獎金
 • 端午、中秋禮金
 • 勞健保、退休金(依勞健保規定)
 • 辦公用品津貼、學習成長津貼、健康促進津貼
 • 不定期聚餐、出遊
1
600K ~ 900K TWD / year
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of Chimes AI.
Chimes AI
Trí tuệ nhân tạo/ Máy học
11 - 50 people

Về chúng tôi

Chimes AI (詠鋐智能) 致力於打造 No-Code 人工智慧建置與管理平台,透過數據剖析、行為預測以及流程自動化,協助企業 自建 AI 應用,以達到 量產規模化 之效益。

Chimes AI 由一群充滿熱情的成員所組成,包含人工智慧與資料科學家、軟體工程師、UI/UX設計師以及不同領域的商業顧問。核心團隊在過往專案經驗中,已成功協助 能源、石化、鋼鐵、紡織 等產業成功導入 AI 應用,創造商業效益。Việc làm

Full-time
Cộng sự
1
30K ~ 36K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
2
900K ~ 1.5M TWD / year
Lưu