CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS cover image
Logo of CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS.
Logo of CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS.
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Logo of CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS.
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Logo of CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS.
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM TICKETS
Jobs
The employer was active about 20 hours ago
1. Trách nhiệm công việc Tư vấn, thay mặt khách hàng, giải đáp thắc mắc/khiếu nại của khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của công ty. 2. Nội dung công việc - Tiếp nhận thông tin khách hàng, ...
1. Trách nhiệm công việc Tư vấn, thay mặt khách hàng, giải đáp thắc mắc/khiếu nại của khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của công ty. 2. Nội dung công việc - Tiếp nhận thông tin khách hàng, ...
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
7M ~ 20M VND / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
- Plan and implement SEO optimization for the website (including Master plan, quarterly and monthly plan). - Optimizing Website Architecture, Technical Website, Entity Onsite and Off-site, Content,...
- Plan and implement SEO optimization for the website (including Master plan, quarterly and monthly plan). - Optimizing Website Architecture, Technical Website, Entity Onsite and Off-site, Content,...
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
12M ~ 25M VND / month
2 years of experience required
Managing 1-5 staff
Xây dựng, quản lý nội dung trên Website và các trang mạng xã hội khác của công ty. Tạo, chỉnh sửa, xuất bản và chia sẻ nội dung, thiết lập tối ưu hóa để tăng khả năng hiển thị. Viết bài PR, bài SEO...
Xây dựng, quản lý nội dung trên Website và các trang mạng xã hội khác của công ty. Tạo, chỉnh sửa, xuất bản và chia sẻ nội dung, thiết lập tối ưu hóa để tăng khả năng hiển thị. Viết bài PR, bài SEO...
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
10M ~ 15M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility