Vietnam affair coordinator-Open to all Vietnamese in Taiwan

Công việc được cập nhật hơn 3 năm

Mô tả công việc

Job Description

1. Employee Vietnamese teaching.

2. Business trip in Vietnam.

3. Market research.

4. Local recruitment.

5. Vietnam regulations and laws supporting.

6. Fluent in English and Chinese.

Yêu cầu

Please provide all the following documents in one PDF file to

[email protected]

before 31 Dec 2020

1. English resume & cover letter

2. With legal permanent resident

3. Fluent in English and Chinese

3
32,000 ~ 46,000 TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
3
190 ~ 190 TWD / hour
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
230 ~ 230 TWD / month
Logo of 中國石油化學工業開發股份有限公司.

Về chúng tôi

中國石油化學工業開發股份有限公司(中石化、CPDC)成立於1969年。
原係行政院經濟部所屬國營事業,1991年股票於台灣證券交易所掛牌上市,
1994年,正式轉為民營企業,為威京集團事業體之一。


以生產石化中間產品、工程塑料、合成樹脂及化學纖維原料等衍生產品為核心事業。
中石化未來仍將秉持創造經營活力及提供顧客最好的產品與服務,在快速變遷的產業環境中確保長期競爭優勢。


Việc làm

Full-time
Trung cấp
1
80K ~ 120K TWD / month
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
80K ~ 120K TWD / month
Lưu