Applications for this position are currently paused

【金融科技】信用卡業務系統分析師(經驗行員)

Lưu
Công việc được cập nhật 3 tháng

Mô tả công việc

1.蒐集並釐清專案需求、進行系統分析設計並提供解決方案

2.梳理使用者需求內容,進行系統或線上問題分析與討論

3.依據BA文件及需求訪談會議紀錄進行系統分析設計,並與系統設計師溝通系統分析規格

4.產製SA系統分析文件、使用案例、功能規格設計文件

Yêu cầu

1.具Java程式設計經驗5年以上,熟悉Spring Framework、Spring Boot、PL/SQL

2.理解軟體開發流程與資料庫規劃設計,可將需求轉換為流程與邏輯規則,熟悉軟體開發方法的應用,如UML、DFD、ERD…

3.具參與銀行信用卡相關業務系統開發5年以上經驗

4.溝通能力佳、抗壓性高,有團隊精神

5.具備PMP證照,並能運用PMBOK知識於工作者尤佳

View all jobs
View all jobs
Lưu
5
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
800,000 ~ 1,500,000 TWD / năm
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 玉山商業銀行股份有限公司.

Về chúng tôi

玉山銀行是由一群志同道合的金融菁英,以決心「經營一家最好的銀行」於1992年創立。2002年成立玉山金控,並持續為提供顧客全方位的優質服務與品牌承諾而努力。在第3個10年玉山以「深耕台灣、布局亞洲」作為重要的策略發展主軸。因應不斷襲來的新科技潮流,玉山銀行持續秉持「創造顧客最佳體驗」的核心理念,以資訊科技驅動BANK3.0時代的來臨,藉以打造兼具客製化、主動式、虛實整合(O2O)與跨境金流的BANK4.0服務。


Nhóm

Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
cakeresume partner

Việc làm

Lưu

Lưu

Full-time
Sơ cấp
30
Negotiable
Lưu