International Sales - EdTech & Custom Software (Need English as mother language. Foreigner Welcome)

Lưu
Công việc được cập nhật gần 5 năm

Mô tả công việc

-Conduct outreach to overseas companies/institutions leads to promote our EdTech (TutorRoom) and custom software solutions (RED) to the leads.

-Demonstrate our produce and services to the leads.

-Compile and create sales materials based on your mother tongue (if necessary)

-Join biweekly review and brainstorm new sales ideas.

-Perform other sales tasks as assigned by our supervisors otherwise.

Yêu cầu

Requirement:
- Language: mother language in English (MUST)
- Self-motivated with an aggressive personality, willing to develop a new customer base with good imagination of sales activity.
- Excellent communication skills.
Optional:
- Working Experience: At least 1-year experience in sales or business development will be a plus.
- Basic knowledge of software application and architecture will be plus
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
25,000 ~ 50,000 TWD / tháng
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
50K ~ 80K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
2
32K ~ 41K TWD / tháng
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 40K TWD / tháng
Logo of 寰宇旅邦 Global Travel Assistant.

Về chúng tôi

寰宇旅邦有限公司總部位於臺北市,公司不僅在北京、東京、仰光等地設有地區辦公室機搆,更彙聚了中、日、英、法、緬等多國語言,以及多文化背景的國際人才隊伍。

多年來,公司致力於拓展於多方領域,服務範圍涵蓋線上教育解決方案(TutorRoom)、軟體開發與軟體人才派遣服務(Osbay)、跨國網路行銷(marketing service、遊戲開發(Game Factory)、旅遊產業服務(GTA Traveling Solutions)等,具有卓越的自主研發和國際行銷能力。在成立的數年間,已在日本、北美、東南亞等國家取得優異的成果

我們相信,透過多角化的經營,我們將成為行動裝置相關服務與網際網路的下一座金山。身為


Việc làm

Full-time
Trợ lý
1
25K ~ 50K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Giám đốc
1
30K ~ 50K TWD / tháng
Lưu

Full-time
Trung cấp
1
60K ~ 80K TWD / tháng
Lưu