Applications for this position are currently paused

Sales Promotion Officer/ Representative (Pontianak)

Lưu
Công việc được cập nhật 7 tháng

Mô tả công việc

  • Mencari klien atau pembeli potensial, mempromosikan barang pada klien, dan menjaga hubungan baik dengan klien

Yêu cầu

  • Maksimal 30 Tahun.
  • Minimal Pendidikan SMA/Sederajat.
  • Memiliki pengalaman sebagai Sales Retail/ FMCG minimal 1 tahun.
  • Memiliki pengalaman untuk mengadakan event promosi lebih disukai
  • Bersedia bekerja mobile
  • Memiliki komunikasi yang baik, mampu untuk negosiasi, energik, jujur.
  • Memiliki kendaraan bermotor dan kelengkapan SIM C / SIM A
View all jobs
View all jobs
Lưu
1
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of PT. Suryamas Cipta Sentosa (Greebel).

Về chúng tôi

PT. Suryamas Cipta Sentosa is a stationery manufacture company from Indonesia based in
Jakarta. We start our business since year 2007, and PT. Suryamas Cipta Sentosa is a sister company of PT. Sumari Karya Global which is a distribution company for GREEBEL brand stationery products.

GREEBEL brand is a welknown stationery brand in Indonesia. Our distribution is all over Indonesia whole seller and retail market. And until today GREEBEL brand is the only one Indonesia local brand which can compite with other world wide stationery brand in quality, brand awearness, and service.

PT. Suryamas Cipta Sentosa’s aims are to serving people and responbility with environment.
To serving people, PT. Suryamas Cipta Sentosa always produce good quality products with
competitive price. And for responbility to environment, PT. Suryamas Cipta Sentosa always use


Nhóm

Avatar of the user.
CakeResume Partner of Greebel
Avatar of the user.
Recruitment Supervisor
Avatar of the user.
Recruitment Manager
Avatar of the user.
CakeResume Partner of Greebel

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
1 IDR / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
2M ~ 2.5M IDR / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
2M ~ 2.75M IDR / tháng
Lưu