H2 Inc. cover image
Logo of H2 Inc..
Logo of H2 Inc..

H2 Inc.

Logo of H2 Inc..
Logo of H2 Inc..
H2 Inc.
Việc làm
Nhà tuyển dụng hoạt động 2 ngày trước
[About us] : https://www.health2sync.com 慧康生活科技 Health2Sync 成立於 2013 年,旗下擁有「智抗糖 App」與「雲端智慧照護平台」兩大產品。Health2Sync 智抗糖為亞洲最大慢性病管理平台,提供個人化並可複製的慢性病管理方案,建立新一代的數位療法。 我們的服務結合簡易操作的數位工具與個人化及自動化的即時分析,串連慢性病友的關懷...
[About us] : https://www.health2sync.com 慧康生活科技 Health2Sync 成立於 2013 年,旗下擁有「智抗糖 App」與「雲端智慧照護平台」兩大產品。Health2Sync 智抗糖為亞洲最大慢性病管理平台,提供個人化並可複製的慢性病管理方案,建立新一代的數位療法。 我們的服務結合簡易操作的數位工具與個人化及自動化的即時分析,串連慢性病友的關懷...
114台灣台北市內湖區
950K ~ 1.7M TWD / năm
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý