🔥 2021 快速徵才|DevOps Engineer

Updated 3 tháng agoIT » DevOps / System Admin
Hình ảnh môi trường làm việc SHOPLINE 商線科技Hình ảnh môi trường làm việc SHOPLINE 商線科技Hình ảnh môi trường làm việc SHOPLINE 商線科技Hình ảnh môi trường làm việc SHOPLINE 商線科技Hình ảnh môi trường làm việc SHOPLINE 商線科技

Mô tả công việc

此職缺參加 2021 夏季 SHOPLINE 快速徵才,於 7/19-7/30 透過此頁面投遞將優先審核!
活動期間密集隨到隨審,全線上面試,三週內 Offer Get!!
快透過下方按鈕立即應徵吧 🔥


【 What you’ll be doing 】

Devops Engineers are responsible for the overall performance and reliability of SHOPLINE infrastructure and products. You will be in charge of:

 1. Automation. SREs are obsessed with automation and tooling.
 2. System Architecture, including upstream and downstream dependencies.
 3. Deployment & Change Management, Canary and Release processes.
 4. Resiliency strategies, such as Load and Failure testing.
 5. Drive efficiencies in systems and processes: capacity planning, configuration management, performance tuning, monitoring and root cause analysis.
 6. Availability, Performance, Efficiency & Scaling.
 7. Incident Response (improving the on-call experience, tools, and procedures) including a comprehensive Postmortem process.
 8. Design and optimize our CI process

Yêu cầu

【 What are we looking for ? 】

 1. A good understanding of large-scale distributed systems in practice, including multi-tier architectures, application security, monitoring and storage systems.
 2. Power-user Linux knowledge and willingness to explore Linux internals
 3. Advanced level knowledge on at least one of the following: Nginx, MongoDB, Redis, ELK stack or similar technologies.
 4. In-depth experience with AWS
 5. Basic understanding of multi-Docker infrastructure using ECS or Kubernetes
 6. Good scripting skills
 7. knowledge in creating or updating service using Terraform
1
1.1M ~ 1.5M TWD/năm
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

SHOPLINE 商線科技

台北市松山區民生東路三段156號8樓

Về chúng tôi

SHOPLINE 全球智慧開店平台,創立於 2013 年,秉持著「 Empower merchants to succeed anywhere 」的理念,期望讓想創業的團隊、想建立品牌的企業組織,都能透過 SHOPLINE 的服務,成功將品牌、產品推廣到世界各地。

SHOPLINE 是致力於協助品牌一舉創建、管理線上與線下商店的一站式智慧開店服務,提供包含網路開店、跨境電商、社群購物、零售 POS 系統以及 O2O 虛實整合等全通路解決方案,此外,亦有專業的數位行銷團隊協助品牌執行廣告投遞、市場策略建議、行銷企劃以及商店代營運等全方位的開店解決方案,助力各種規模的品牌都能扎根本地,放眼世界,實現全通路零售的版圖佈局。

目前,SHOPLINE 已協助全亞洲超過 25 萬品牌開店,包含 Cubiio、Cheese Duke 起士公爵、Durex 杜蕾斯、海邊走走、京盛宇、綠藤生機、Lucy’s、毛起來、美珍香、葡吉食品、古典玫瑰園、Smith & Hsu 等知名品牌選用。於 2020 年度,SHOPLINE 更成功協助所有品牌用戶接觸累計超過 5.3 億人次的消費者,讓 SHOPLINE 成為亞太市場的行業領軍者。

發展至今,SHOPLINE 已是超過八百人,跨越香港、台北、吉隆玻、胡志明、深圳、廣州、新加坡、曼谷等 8 大亞洲城市的國際化團隊。SHOPLINE 創新的服務與頂尖的團隊專注為品牌打造最好的產品,曾於 2014 年獲選加入矽谷著名初創企業育成機構 500startups 孵育計畫,是香港多年來第二間加入的團隊,更在 2016 年選入阿里巴巴集團的香港創業基金首批三家名單,2019 年也獲得新一輪資金挹注,投資人包含中華開發創新加速有限公司以及阿里巴巴香港創業者基金的增投。

SHOPLINE 保有外商的制度福利與新創公司的發展彈性,你還等什麼!歡迎對 Startup、對電商產業有熱誠的人才加入我們的頂尖團隊!


SHOPLINE 里程碑

2013|於香港創立
2014|入選美國矽谷 500 Startups 第十屆新創團隊
2015|榮獲香港資訊及通訊科技獎 - 最佳資訊科技初創企業
2015|設立台北辦公室
2016|入選阿里巴巴集團「香港創業者基金」首批名單
2017|成為 Google 大中華區電商平台合作夥伴
2018|全亞洲用戶數突破 15 萬賣家
2018|成立胡志明市、吉隆玻、深圳辦公室
2019|中華開發創新加速有限公司、阿里巴巴香港創業者基金新資金挹注
2019|成為 Facebook、LINE 官方行銷夥伴
2020|全亞洲用戶數突破 20 萬賣家
2020|成立廣州、新加坡、曼谷辦公室、成為 Facebook 跨境業務合作夥伴
2021|全亞洲用戶數突破 25 萬賣家

Nhóm

Howard Chen
Default avatar
Default avatar
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại SHOPLINE 商線科技

(Senior) Software Engineer, familiar in python

Toàn thời gianTrung cấp750K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 3 ngày trước

後端開發工程師 Senior Back-End Engineer(ROR)(EC/POS/PO)

Toàn thời gianTrung cấp1M ~ 1.6M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Node.js 後端工程師 Software Engineer - Node.js Integrations

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Product Manager (Advertising related)

Toàn thời gianTrung cấp700K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 4 ngày trước

Associate Product Manager(EC)

Toàn thời gianSơ cấp600K ~ 900K TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

產品經理 Product Manager(EC/POS)

Toàn thời gianTrung cấp900K ~ 1.3M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Data Product Manager

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 4 ngày trước

Data Engineering Manager

Toàn thời gianGiám đốc1.5M ~ 3M TWD/nămĐã cập nhật 13 ngày trước

Product Marketing Manager, SmartAD

Toàn thời gianTrung cấp800K ~ 1.2M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

(Senior) Node.js Engineer

Toàn thời gianTrung cấp1M ~ 1.6M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Data Engineer

Toàn thời gianTrung cấp900K ~ 1.6M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Risk Officer 金流風險管理師

Toàn thời gianSơ cấp38K ~ 46K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

Senior Recruiter

Toàn thời gianTrung cấp50K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

MS-客戶成功顧問-客戶維護 Merchant Success Associate- Renewal / Cross-Sell

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

MS-客戶成功顧問-成長諮詢 Merchant Success Associate, Merchant Growth

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

MS-客戶成功顧問-客戶體驗 Merchant Success Associate-Experience

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

MS-客戶成功顧問-物流相關 Merchant Success Associate-Logistic

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

MS-客戶成功顧問-POS 相關 Merchant Success Associate-POS

Toàn thời gianSơ cấp35K ~ 45K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

(Senior) Quality Assurance Engineer

Toàn thời gianTrung cấp650K ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

(Senior) Quality Assurance Automation Engineer

Toàn thời gianTrung cấp650K ~ 1.7M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Business Development Consultant 商務開發顧問

Toàn thời gianSơ cấp30K ~ 100K TWD/thángĐã cập nhật 17 ngày trước

DevOps工程師 Sr. DevOps Engineer

Toàn thời gianTrung cấp1.1M ~ 1.5M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước

Senior Front-End Engineer (React) (POS/EC)

Toàn thời gianTrung cấp1.1M ~ 1.7M TWD/nămĐã cập nhật 17 ngày trước