C/C++/Compiler Programmer

Updated 3 Months agoIT » Back-end Engineer
Hình ảnh môi trường làm việc Skymizer

Mô tả công việc

Job Statement:

C/C++ Programmer is responsible for designing , developing , testing , deploying, maintaining software
* Build up ONNC runtime library
* Porting PyTorch to ONNC

Yêu cầu

Job Description:

Master over C and C++ programming
Familiar with Unix environments, including but not limited on Ubuntu, CentOS, MacOSX, and FreeBSD.
Familiar with Open Source Culture

期待你來認識我們,簡歷請寄到 [email protected]

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

Skymizer

12F.-2, No.408, Ruiguang Rd., Neihu Dist., Taipei City 11492, Taiwan (R.O.C.)

Về chúng tôi

Skymizer 是頂尖的編譯與虛擬化技術團隊,幫助客戶建立各式的虛擬機與編譯器,增加軟體效能、縮短 time-to-market 時間;目前我們已與世界級的公司合作,一起開發供深度學習 (deep learning) ASIC 使用的編譯器,與新一代區塊鏈上的智能合約 (smart contract) 所使用的虛擬機。除了內部產品,也積極開發及參與 Open Source 的專案。我們熱愛技術、想透過我們的雙手讓軟體界變得更好,為此,需要你的加入!

Nhóm

Katy Chen
Joe

Các công việc phổ biến khác tại Skymizer

Senior FPGA (Design) Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

Embedded Platform Engineer

Toàn thời gianGiám đốc60K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

Embedded Driver Engineer

Toàn thời gianSơ cấp60K ~ 90K TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước

Senior Logic Designer/Manager

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật gần 2 năm trước