Account Assistant Manager / Account Supervisor

Mô tả công việc

我們是一家新創、小而美的數位社群行銷公司。
主要服務項目是社群網紅操作、聊天機器人建置、社群監聽(Social Listening) 服務。

服務台灣各大品牌客戶、國際型媒體代理商與國際型廣告公司,能夠讓你經手最頂尖的品牌行銷案件。擅長透過數據邏輯分析找出最適當的網紅,是台灣少數能夠分析#、@跟打卡點找出最貼近品牌需求網紅的公司,也是少數能夠提供IG聊天機器人以解決IG發文不能帶連結問題的公司。


我們有最具特色、差異化的產品與服務。
我們擁有與業界競爭對手完全不一樣的技術、做法、邏輯與策略。
絕對讓您每天應用最新的思維與最新的技術。

如果您熟悉品牌數位廣告產業,或客戶與業務開發高手,請務必給我們機會與您聊聊。
如果您把FB、IG玩到出神入化,或本身有數位廣告業務或媒體代理商經驗,這更是不可多得。


社群埠數位媒體顧問,誠摯歡迎您的加入。


【工作內容】

1. 品牌客戶開發
2. 品牌客戶、媒體代理商、廣告代理商之客戶維繫
3. 網紅/微網紅、聊天機器人、社群行銷整合規劃與執行

2
30K ~ 100K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

社群埠數位媒體顧問股份有限公司

台北市信義區信義路四段391號8樓之7

Về chúng tôi

我們是SoNnector Media社群埠數位媒體顧問,是一家網路行銷服務的新創公司。
SoNnector Media = Social(社群) + Connector(連接埠)的組合字。

我們認為在網路時代,具影響力的是社群媒體。我們希望可以成為品牌與消費者端,在社群上的連接埠。 我們透過各種社群媒體的先進技術,分析社群的用戶族群、喜好行為、用戶標籤,採集出最精華的數據,加上堅實的執行能力,提供客戶社群行銷上的深度操作。 我們自詡為最會使用人工智慧工具的工人智慧團隊。

團隊雖小,年紀也輕,但是都是一流好手組成。 兩個位創辦人曾是大型日商媒體集團的高階經理人,具10年以上的數位媒體經驗。 我們使用最新的技術、提供最趨勢化的服務,歡迎對社群、網路行銷有熱情的你加入。

目前的核心服務:
社群數據分析與社群聆聽/各層級網紅操作/聊天機器人建置/粉絲數據洞察與行為標籤設置/社群內容價值放大/品牌鐵粉養成與操作。

我們致力於服務金字塔頂端的客戶,公司2019年成立,已經累積了超過30個以上國內外中大型客戶。超過60個不同的服務案例,絕對讓你可以在這邊,學習到最新的科技、研究出最深的洞察、服務到頂尖的客戶。

上班地點就在捷運市政府站 1 號出口,走路10秒鐘!經營理念

網路時代科技瞬息萬變。
我們保持極度敏銳的嗅覺。
取材國內外最新的資訊與技術。
力求提供最新、最與眾不同的服務。

因為站在趨勢與科技的尖端,每位同仁加入後,都需要學習大量的知識。
我們重視同仁人才的養成,最好的人才,就是我們最大的資糧。
所有的新人都會有導師(mentor)手把手親帶與教導。
我們不像傳統公司,沒有太多SOP,依照你的任務、興趣與學習力有著諸多彈性與空間讓你發揮所長。

Nhóm

sonnector

Các công việc phổ biến khác tại 社群埠數位媒體顧問股份有限公司

Social Project Planner ( Assistant Manager / Supervisor )

Toàn thời gianTrung cấp35K ~ 50K TWD/thángĐã cập nhật 2 tháng trước