Về

Tóm tắt về công ty

台灣塔奇恩科技創立於2016年,聚焦於服務型機器人產業技術研究、產品開發與銷售,成員來自於光電、資訊及機械專業人才,成立初期以視覺定位模組為主要產品,而後陸續發展出視覺導航模組及agv無人搬運車,無人搬運車為智慧製造不可或缺的一環,應用於生產線物料、治具及成品搬送,協助中小型企業透過使用無人搬運車做到快速與即時物流,讓作業程序間以無人搬運車串接,標準化與系統化流程,並配合小批量搬送,達到精實生產理念、建立良好工作環境、提升人力價值及成本管控。
台灣塔奇恩科技具有自主研發能力,開發出服務型機器人用視覺定位模組及視覺導航模組,使用影像分析,做到Visual SLAM (Simultaneous Localization & Mapping)功能,讓機器人於陌生環境中進行路線導航及位置移動,並融合不同感應器包含Lidar、超音波、磁帶感應器、RFID等,賦予機器人更智慧化的行為模式,適應人機協作環境。

Sản phẩm hoặc dịch vụ

無軌道式無人搬運車AGV, 機器人移動平台,視覺定位模組,視覺導航模組

Nhóm

Gary Chen

Việc làm

區域經銷商

台灣塔奇恩科技SFAR標準協作機器人,具有視覺導引及人工智慧功能,以4個按鈕及10分鐘路線教導,機器人可以於教導好路線上,以點對點人工上下料方式,快速上線,持續從事搬運工作,其簡易好操作的特性,適合中小工廠使用。智慧製造是時代趨勢,逐年有大幅成長,需求逐年爆發,徵求北部及中部經銷商。
Updated 3 Months ago
Unread
Read

助理工程師

1. 理工相關背景,專科以上可。 2.專案相關協助研發、測試、實驗、數據整理、製造相關管理…等。 3. 需負擔部分公司行政工作 4. 其他主管臨時交辦工作
Updated 3 Months ago
50+
Unread
Read
Xem tất cả công việc (2)

Những ứng viên khác cũng đã xem

Quy mô công ty501 - 1000 người
Mở việc làm3
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty1 - 10 người
Mở việc làm1
Quy mô công ty51 - 200 người
Mở việc làm3

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.

CakeResume Job Search

Find Your Dream Job