Applications for this position are currently paused

Frontend Lead (React Native, React + Next)

Lưu
Công việc được cập nhật 11 tháng

Mô tả công việc

USPACE 是台灣最大的共享車位平台,徵求 React Native, React Next Frontend Lead,管理 1-5 人內工程師

Yêu cầu

### 必要
* 願意帶領團隊提出技術架構、技術引入等意願,無經驗可
* 具備 React Native 撰寫經驗
* 具備 React+Next 撰寫經驗
* 具備 React Native 效能優化經驗
* 具備前端開發流程有優化及自動化經驗
* 具備商業思維,收到需求時,能提出更多可能性幫助產品經理

### 加分條件

* 對技術有研究並分享經驗(不限於文章、演講)
* 有串接金流經驗
* 有實作 React Native bridge 經驗
* 有 WebSocket 實作經驗

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
4 years of experience required
60,000 ~ 100,000 TWD / month
Managing 1-5 staff
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
60K ~ 80K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
1
35K ~ 90K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Trung cấp
2
45K ~ 80K TWD / month
Logo of USPACE 悠勢科技股份有限公司.

Về chúng tôi

USPACE 為共享車位領導品牌,就像是車位版的 Airbnb,抑或是車位版的 Uber,車位主只要在離開家中車位時,立起「智慧地鎖」並選定可共享時段,該車位就透過物聯技術共享於使用者 App 上;身為需要車位的您,只需按下「一鍵停車」的按鈕,雙方即可一鍵媒合。

USPACE「共享車位」為了解決停車問題,讓閒置車位可再次被利用,透過手機USPACE APP預約及共享經濟的模式,創造錯時停車機制,全程線上輕鬆完成查詢、預定車位,以及付款動作,就算是私人社區也能夠臨時停車。

https://www.inside.com.tw/article/24756-uspace-pre-a-round


Nhóm

Avatar of the user.
COO
Avatar of the user.
CEO
Avatar of the user.
PM
Avatar of the user.
CPO
Avatar of the user.
frontend
Avatar of the user.
CTO