CakeResume Job Search

Advanced filters
Off
Logo of 巴涼科技股份有限公司.
工作內容 此職位主要負責網路平台端的開發,參與我們主要產品的開發, 會 接觸終端使用者(也就是成品用戶會看到以及使用),內容大致如下: Web Service 前後端開發(後端為主)(HTML, JavaScript, CSS),從架構層面解決內
台北
台灣
45K ~ 90K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 巴涼科技股份有限公司.
工作內容 此職位主要負責網路平台端的開發,參與我們主要產品的開發, 會 接觸終端使用者(也就是成品用戶會看到以及使用),內容大致如下: Web Service 前後端開發(HTML, JavaScript, CSS)、維護(Python, Django, PostgreSQL 等) AWS Infrastructure 的使用與
台灣
台北
45K ~ 90K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of LITEON_光寶科技股份有限公司.
慧路燈控制器 4. 道路智動化解決方案-智慧照明與交通解決方案、道路數據蒐集分析平台 1. IOT & DMS 產品應用與功能規劃及專案開發管理 2. 負責與 RD 、外包 UX/UI 廠商進行需求內容溝通及
Regular earnings reach NT$40,000
3 years of experience required
No management responsibility
Logo of Texas Instruments 德州儀器工業股份有限公司.
應用工程師職務說明 >>在TI做FAE,您可以… • 參與FAE完整培訓計畫,包含1對1 coach、豐富教育訓練資源 • 與全世界技術專家合作,參與跨國會議及海內外輪調計畫,在國際舞台成長 • 接觸TI多元產品線,包含
1M+ TWD / year
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of Panasonic Taiwan 台灣松下電器股份有限公司.
主要工作內容: 開發、串接和管理維護IoT設備系統裝置及相關軟體 設備數據的收集、監控、分析 Node.js, Python或C#應用程式開發經驗 有Redis, SQL DB存取使用經驗 理解HTTP,REST API等網路通信協議 具數據處理
Linux
C#
Python
35K ~ 47.3K TWD / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of Công ty Cổ phần Phần mềm nhúng Nata.
Thực tập phát triển các hệ thống Embedded, AIoT như: thiết bị quan trắc - điều khiển, hệ thống truyền thông, bảo mật thông minh, … Lập trình cho các thiết bị edge devices (như Raspberry Pi, ESP32, Jetson Nano) và tính toán tại cloud (như AWS) Tham gia vào các quá trình từ thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai hệ thống phần cứng và phần mềm Tiếp cận, nghiên cứu, ứng dụng các công nghệ Edge Computing, IoT
Embedded
1 ~ 2M VND / month
1 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
🏢 地產、倉儲倉庫起家,跨足自動化解決方案 🚀 IT團隊成立近20年,開發領域多元 🌎 市場橫跨東南亞,穩健發展 🕘 彈性上下班時間,自由安排working hours 【職務內容】 深入各業務,在理解特性的基礎上進行歸
Java
Architect
Software Engineer
1.5M ~ 2M TWD / year
5 years of experience required
No management responsibility
Logo of CakeResume Headhunting Recruitment Service.
[關於職務] 你想做電商 B2C 的產品和使用者互動? 對 IoT 和影音串流感興趣? 想做高流量十萬用戶級的資料庫處理? 我們提供你一個可以跟全世界用戶互動的平臺!我們正在找尋具備技術能力與經
Node.js
Backend
k8s
1.2M ~ 1.8M TWD / year
5 years of experience required
No management responsibility
Logo of 安口食品機械股份有限公司.
【工作內容】 1、開發/維護IoT設備軟體及設定檔 2、開發客製化IoT軟韌體需求 3、協助掌控合作廠商開發進度 4、協助產線排除IoT問題 5、協助IT雲端相關事項 *對於優秀人才,我們將依據學經歷及
node.red
C
JavaScript
40K ~ 40K TWD / month
No requirement for relevant working experience
No management responsibility
Logo of 香港商宇曦健康顧問有限公司台灣分公司.
【工作內容】 - 透過物聯網設備進行數據採集 - 維護舊有系統與重構 - 與設備廠商或第三方 API 串接 - 協助燒錄樹莓派系統與設備測試
IoT
NodeJS
、Python
700K ~ 800K TWD / year
1 years of experience required
No management responsibility

CakeResume Job Search

Join CakeResume now! Search tens of thousands of job listings to find your perfect job.