Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of MaiCoin.
工作內容: 1.接聽客服專線、回覆客服信箱、使用線上即時對話系統(文字客服) 2.提供客戶產品說明及各項服務,解決客戶問題含客訴處理。 3.管理官方社群 4.整理客戶建議與反饋並提出
一般商業學類
經濟學相關
32K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of FLUX 通量三維股份有限公司.
★ 國際化的產品以及世界級的舞台讓你發揮 ★ 優於勞基法的帶薪假期、彈性上下班 ★ 舒適的辦公環境、活力的工作夥伴、提供免費零食飲料 ★ 商業、技術書籍免費補助購買 ★ 辦公室就是 Makerspace - 3D
55K ~ 70K TWD / tháng
Yêu cầu 5 năm kinh nghiệm
Managing staff numbers: not specified

Tìm kiếm việc làm Cake

Tham gia Cake ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.