Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Kỹ sư đóng gói
Logo of Texas Instruments 德州儀器工業股份有限公司.
▋ 2024暑期實習計畫介紹 在德州儀器Texas Instruments實習的期間,將有專屬學長姐帶領您,體驗快速變動的跨國際工作環境,獲得充足的專業訓練、貼近實務工作的專案實務經驗,並能享用公司各式線上資源
40K+ TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 精材科技股份有限公司.
.New process/ capability research & development .New tool/ material evaluation (Photo process) .Transfer new technology to mass production
powerpoint
excel
word
40K ~ 60K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.