Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Part-time
Logo of Virtual Me  虛擬我.
VirtualMe 是一個關注 metaverse 、未來內容創作產業的新創團隊,成員由台大、中央、交大等畢業校友組成。我們的產品是一個 AI 對話內容創作引擎 ,協助遊戲公司、出版社、作者等創作者創作出更有影響力的文字。 主
200 ~ 300 TWD / hour
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 阿利恩股份有限公司.
【 給正在看此職缺的你 / 妳 】 本次招募的目的需求是尋找有經驗的前端工程師,具有獨立作業的能力。 我們是一間來自日本與台灣的新創科技公司,開發案專注在各種新創系統的服務需求上, 針
Cordova
websocket
Nuxt.js
500 ~ 600 TWD / hour
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 太漂亮工作室.
*投遞履歷請提供相關作品之作品集 ・協助製作短影音、貼文、限時動態 (可上鏡佳) ・尋找合作對象(KOL、KOC) ,會由正職人員篩選及聯繫 ・與團隊一起構思行銷企劃 ・協助排定各月份行銷行程 ・製作各項廣告
220 ~ 250 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 萬通教育股份有限公司.
🧑‍🏫立即應徵🧑‍🏫 https://onelink.tw/R1gIg ⭐你對教學充滿熱情,卻找不到固定學生? ⭐你有豐富家教經驗,但因四處奔波上課而苦? ⭐不只是實體教學,你也想要嘗試線上教學,增加自己的競爭力? 在OneClass
教學
教育
教學規劃
300 ~ 800 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 可澍科技有限公司.
工作內容: 1. 負責撰寫ESG、森林資訊、循環經濟等相關之企畫書 2. 協助進行ESG、森林資訊、循環經濟等相關之研究分析 3. 參與永續發展相關專案之執行
Microsoft Office
PowerPoint
Excel
190 ~ 210 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 韌性的人顧問有限公司.
實際體驗從0到1的行銷流程,從案例分析、企劃文案到專案管理,獲得最完整的行銷管理經驗。
1 ~ 50K TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 覓食顧問股份有限公司(iFoodMap食材地圖).
如果你對新創公司快速迭代的流程有興趣,透過至新創公司實習,能更清楚自身是否適合靈活彈性和快速成長的工作環境,更能參與從市場驗證、產品規劃、定價策略、到市場開發這些以往在大公
ChatGPT
Canva
Communication
183 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 可澍科技有限公司.
參與設計和開發森林管理平台前端部分。 與UI/UX設計師合作,針對User Flow制定開發文件。 與UI/UX設計師合作,根據設計製作前端平台。 和後端工程師協作,確保前端設計與後端服務的無縫整合。 負
3js
HTML/CSS
java
5K ~ 35K TWD / bài viết
Yêu cầu 3 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of UNIQLO台灣_台灣優衣庫有限公司.
★Work with UNIQLO★ 想利用零碎時間成為斜槓族嗎? 不論是希望貼補家用、二度就業者想要重回職場,UNIQLO提供紮實員工訓練, 歡迎喜歡UNIQLO服飾,無經驗者加入!! 【工作介紹】 1.商品介紹銷售、收銀台與試衣間應對…等
operation
Store Staff
Customer Service
185 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 共宅一生股份有限公司(玖樓).
我們的目標是讓住宅不只是幢幢建物,而是改善千萬人的美好體驗。在理想上我們透過空間設計與社群經營作為居住的服務與內容,同時培育下個世代的居住文化,打造當代的鄰里關係與社群
185 TWD / hour
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.