Tìm kiếm việc làm online mới nhất!

Tìm kiếm nổi bật
Mở rộng tìm kiếm
Tắt
Logo of WorldQuant.
準備好成為下一個量化金融研究贏家了嗎? 第一階段於 3 月 19 日開放! 探索量化金融的世界並參與由 WorldQuant BRAIN 所舉辦的 2024 International Quant Championship (全球量化金融研究錦標賽) — 我們的旗艦型競賽,取得代表您所在國家
1K ~ 20K USD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 數位青年T大使推動計畫.
因應數位經濟與AI興起,政府推動「數位青年T大使推動計畫」,針對未來所需人才提前布局,同步發展創新商業模式與技術,達到擴大市場與帶動青年薪資成長之目標,透過職能培育與企業實作,協
生成式AI
智慧物聯
科技行銷
109K ~ 109K TWD / bài viết
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 友達光電股份有限公司.
※請於應徵訊息中告知欲應徵區域(新竹/高雄) 【 Our Value 】 在全球數位化快速變革的環下,友達秉持著努力探索、推進科技疆界的使命, 透過創新技術創造無限可能!而我們的軟體解決方案團隊,扮演創
後端技術
後端開發;JAVA、JSP / Servlet、JDBC
SaaS Solutions
55K+ TWD / tháng
Yêu cầu 4 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of Teahouse Finance.
Responsibilities Collaborate with back-end & blockchain engineers for complete product integration Implement high-precision and high-efficiency front-end designs in HTML and CSS based on designer files/input 和後端及區塊鏈工程師溝通,完成專案需要的前端、後端、區塊鏈間的整合 要能照設計師提供的設計檔,切出和刻出精準且
HTML5
CSS
JavaScript
65K ~ 85K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of CakeResume.
CakeResume is one of the fastest growing talent platforms across regions in APAC. Founded in 2016, CakeResume is backed by global investors, creating the one of the largest hiring marketplace for technology and business talent. Above all, we envision a world where great talents can meet great companies effectively and efficiently. We’re looking for a passionate Finance & Accounting talent to join our core business and operations team, who enjoy problem-solving, optimizing operation flows, owning
Finance
Accounting
CakeResume 2024 校園徵才職缺
40K ~ 60K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 鳴醫股份有限公司.
|簡單介紹 FarHugs Marketing 團隊| 我們的品牌與產品,致力於提供多元的個人成長與心理支持服務,透過科技,讓任何人在任何時刻,都能追求自己滿意的生活。 我們擁有具同理心、開放心態的工作環境,希望能
40K ~ 60K TWD / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 超認真少年Imserious.
【誠徵設計師】 #超認真少年 要來徵設計師。此職位將會主要負責周邊商品,部分影片縮圖、貼文、貼圖。 這份工作可以學習到企劃能力,提升陌生資訊輸入及轉譯輸出的能力。期待是富有好奇心,對工
Photoshop
Adobe Illustrator
UI Design
40K ~ 50K TWD / tháng
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff
Logo of 光磊國際版權經紀有限公司.
業務助理的主要任務是資料建檔、回應客戶及出版社需求、追蹤進度,依據事物輕重緩急選擇適當的處理策略,能理解多方立場並從中扮演協調者的角色。如果你是細節控,也很享受把待辦事項一
390K ~ 455K TWD / năm
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý
Logo of 初茶弁飯科技股份有限公司.
— 你會在哪些方面大展拳腳 我們是一間邁入第二年的新創餐飲科技公司,目前也是台北市最受上班族歡迎的訂餐平台之一。 2023年,我們驗證了我們的商業模式, 而今年我們將完成融資、擴大經營
Word
PowerPoint
Excel
50K ~ 70K TWD / tháng
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
Managing 1-5 staff
Logo of PT. ROYAL TRUST.
Menjawab panggilan telepon dan arahkan kembali jika perlu Mengelola agenda harian/mingguan/bulanan dan atur pertemuan dan janji baru Menyiapkan dan menyebarluaskan korespondensi, memo dan formulir Mengarsipkan dan memperbarui informasi kontak karyawan, pelanggan, pemasok, dan mitra eksternal Mendukung dan memfasilitasi penyelesaian laporan berkala Mengembangkan dan memelihara sistem pengarsipan Sering memeriksa tingkat perlengkapan kantor dan memesan yang sesuai Membuat pengaturan perjalanan Men
Communication
Microsoft Office
Google Drive
5.5M ~ 6.5M IDR / tháng
Không yêu cầu kinh nghiệm
Không yêu cầu kinh nghiệm quản lý

Tìm kiếm việc làm CakeResume

Tham gia CakeResume ngay bây giờ! Tìm kiếm công việc hoàn hảo của bạn giữa hàng chục nghìn việc làm khác nhau.