Avatar of Pikri Anwar Nst.
Pikri Anwar Nst
Chairman of CARYA CLASS
ProfileResume
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

Pikri Anwar Nst

Chairman of CARYA CLASS
I am a student first year student at Prasetiya Mulya University who has a desire to develop myself through experience in organizing and interacting with others. I also have the ability in the field of event management and experience in planning events well. I also want to learn and improve myself to be a better person every day and be able to solve every problem that I get on and off campus.
Desember
Logo of the organization.
Universitas Prasetiya Mulya
Tangerang, Tangerang City, Banten, Indonesia

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
 • Nghề nghiệp
  Cộng đồng / Social Media
  Marketing
 • Lĩnh vực
  Du lịch
  Giải trí
 • Kinh nghiệm làm việc
  Dưới 1 năm (Dưới 1 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  I've had experience in managing 15+ people
 • Kỹ năng
  Microsoft Office
  MS Excel
  Word
  Excel
  Adobe Illustrator
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Part-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  Chairman of CARYA CLASS
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance
  Freelancer bán thời gian

Kinh nghiệm làm việc

Chairman of CARYA CLASS

01/2023 - 03/2023
3 mos
Coordinates the CARYA CLASS 2023 event as well as conceptualizes and organizes the entire series of events from start to finish, and is responsible for the entire event

Học vấn

Logo of the organization.
Bachelor of Business Administration (BBA)
Event Management
2022 - 2026