In
Avatar of the user.

Dr. Cuyler Goodwin

Doctor
Dr. Cuyler Goodwin is a renaissance man of sorts. A health and wellness aficionado, blacksmithing scholar, and amateur historian - he enjoys studying the art, science, and history of blacksmithing. This passion has been with him for many years. He also happens to be quite the athlete. He regularly exercises on his own, going on walks and enjoying various other outdoor activities in and around his neighborhood. Dr. Goodwin urges people to remember that regular exercise isn't just important for physical health - it also plays a very important role in overall mental health. Walking for as little as 15 minutes per day can significantly impact the grand scheme.
University Of California's San Francisco School Of Medicine
Santa Rosa, CA, USA

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
  Tắt trạng thái tìm việc
 • Nghề nghiệp
 • Lĩnh vực
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (10-15 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Psychiatrists
 • Ngôn ngữ
  English
  Bản địa hoặc song ngữ
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Master

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Không quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
 • Địa điểm làm việc mong muốn
 • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.