Avatar of matina arman.
matina arman
Site Designer
Profile
Posts
0Connections
Print
Avatar of the user.

matina arman

Site Designer
چت روم ها راهی عالی برای ملاقات با افراد جدید، دوست یابی و حمایت هستند. آنها فضای امن و ناشناس را برای صحبت افراد در مورد موضوعات حساس فراهم می کنند و راه بسیار خوبی برای یادگیری چیزهای جدید هستند.
Paris, France

Professional Background

  • Current status
  • Profession
  • Fields
  • Work experience
  • Management
  • Highest level of education

Job search preferences

  • Desired job type
  • Desired positions
  • Desired work locations
  • Freelance

Work Experience

No content as of now.

Education

No content as of now.