Avatar of matina arman.
matina arman
Site Designer
Profile
Posts
0Connections
In
Avatar of the user.

matina arman

Site Designer
چت روم ها راهی عالی برای ملاقات با افراد جدید، دوست یابی و حمایت هستند. آنها فضای امن و ناشناس را برای صحبت افراد در مورد موضوعات حساس فراهم می کنند و راه بسیار خوبی برای یادگیری چیزهای جدید هستند.
Paris, France

Trình độ chuyên môn

  • Tình trạng hiện tại
  • Nghề nghiệp
  • Lĩnh vực
  • Kinh nghiệm làm việc
  • Kinh nghiệm quản lý
  • Trình độ học vấn cao nhất

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

  • Hình thức làm việc mong muốn
  • Vị trí làm việc mong muốn
  • Địa điểm làm việc mong muốn
  • Freelance

Kinh nghiệm làm việc

Tạm thời chưa có nội dung.

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.