Avatar of Evie HSU.
Evie HSU
專員
Profile
Posts
10Connections
In
Avatar of the user.

Evie HSU

專員
|Recruitment|Career Development|Training|
Logo of the organization.
大潤發

Trình độ chuyên môn

 • Tình trạng hiện tại
  Đã có việc làm
 • Nghề nghiệp
  Đào tạo, phát triển nhân sự
  Nhà tuyển dụng
 • Lĩnh vực
  Bán lẻ
 • Kinh nghiệm làm việc
  6-10 năm (6-10 năm liên quan)
 • Kinh nghiệm quản lý
  Chưa có
 • Kỹ năng
  Word
  PowerPoint
  Excel
  Illustrator
  Communication
 • Ngôn ngữ
  English
  Trung cấp
 • Trình độ học vấn cao nhất
  Bachelor

Ưu tiên tìm kiếm việc làm

 • Hình thức làm việc mong muốn
  Full-time
  Quan tâm đến làm việc từ xa
 • Vị trí làm việc mong muốn
  人資專員
 • Địa điểm làm việc mong muốn
  Taoyuan, Taoyuan District, Taoyuan City, Taiwan
  Taipei, Taiwan
 • Freelance
  Không phải freelancer

Kinh nghiệm làm việc

Logo of the organization.

專員

大潤發
Full-time
02/2018 - Hiện tại
Taipei, Taiwan
-招募: 1.規劃與執行人員招募、甄選及任用,以解決公司的人力需求問題(實習生、基層員工、基層主管、中高階主管)並預測公司人才危機。 2.制定、更新與維護招募流程與表單。 3.招募活動策畫:校園招募、大型招募活動、政府/協會徵才會。 4.招募形象物與布置物規劃與製作(如:禮贈品、DM、影片、網站) -員工關懷:新人到職面談、離職面談。 -公司職能訓練:開發需求、課程找尋與洽談。

Học vấn

Tạm thời chưa có nội dung.

Bằng cấp & Chứng chỉ

Logo of the organization.

全方位基礎人力資源管理師認證

財團法人中華人力資源管理協會
Phát hành vào 07/2022
Không có ngày hết hạn