3. Regionalna konferencija u Sarajevu

Učestvovanje na 3. Regionalnoj konferenciji u Sarajevu 2015. godine u okviru projekta "Regionalna podrška inkluzivnom obrazovanju u JI Evropi".
Published: July 17, 2020
More from Nevena Nikolić
Predstava povodom dana Tehničke škole u Boru
2. Regionalna konferencija u Zagrebu
Studijska poseta (Hemijsko-medicinska škola)
Facilitacija na javnoj debati "Zaštita prava žena"
Studijska poseta (Gimanazija "Svetozar Marković")
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.