ELECTRICK

By吳采庭
視頻、動態圖像設計師
這是我的畢業製作,由三個極短篇組成,以符合常理,卻跳脫常理的思考模式創作的小品
吳采庭
Published: July 01, 2021
CHARACTER
ANIMATION
3D
動畫
More from 吳采庭
SUBKARMA實習
北城之都—魔幻公車之旅
KAGE
chat placeholder

Xây dựng mạng lưới nghề nghiệp của bạn

Nhấp vào biểu tượng tại trang Giới thiệu công ty hoặc bên dưới công cụ Tìm kiếm ứng viên để bắt đầu cuộc trò chuyện.