UI // 萊爾富

ByPii Pii Chen
用戶介面、圖形用戶介面設計師
P6// 票券功能為提升用戶寄杯寄物服務而設計,於是首頁設 計以相關功能購買、兌換為主,解決用戶使用情境。
Pii Pii Chen
发布时间: February 11, 2020
photoshop
Pii Pii Chen 的其他作品
平面設計
接案設計
設計日常
UI // 獨創公版 APP
UI // 獨創公版 APP
Lily Chen
chat placeholder

建立您的专业网络

在企业团队页面或人才搜索引擎点击 图示以开启对话。