ZUOV 2017. Radna grupa

ByJelica Mijanović
Nastavnik Zdravstvene nege
Koordinator radne grupe za izradu Priručnika o polaganju maturskog ispita u obrazovnom profilu medicinska sestra-tehničar
Published: November 29, 2020
More from Jelica Mijanović
Edukacija
Slobodno vreme
Kuvajmo zdravo
Saradnja sa školom "Milan Petrović"
Vannastavne aktivnosti
Zdravi stilovi života :)
chat placeholder

Build Your Professional Network

Click icon on the company page or under talent search engine to start the conversation.