Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Lưu ý khi viết CV xin việc dành cho mọi ứng viên

nên được tùy chỉnh dựa trên vị trí bạn đang ứng tuyển, nhưng nhìn chung khi đọc CV của ứng viên, nhà tuyển dụng muốn thấy các thông tin sau: Thông tin cá nhân (số điện thoại, email, địa chỉ, LinkedIn...) Giới thiệu bản thân (Mục tiêu nghề nghiệp / Kế hoạch phát triển bản thân) Kinh nghiệm làm việc của những vị trí liên quan Trình độ học vấn/chuyên môn Kỹ năng (bao gồm cả kỹ năng chuyên môn

3 Contoh CV Teknik Mesin Terbaik Beserta Surat Lamaran Kerja!

ini kamu perlu memperhatikan dua hal, yakni hal-hal yang wajib dan sebaiknya perlu dihindari dalam menulis profil CV teknik mesin. Hal yang pantas ditulis di dalam profil CV teknik mesin seperti: Nama No. Hand Phone Alamat Email Media Sosial: LinkedIn Domisili Hal yang sebaiknya dihindari dalam profil CV teknik mesin: Agama Jenis kelamin Tempat, tanggal lahir Status dalam keluarga 2. Buat CV Summary yang Menarik Perhatian Kunci penulisan summary pada CV teknik mesin adalah mencantum pengalaman kerja yang berhubungan

Contoh CV Data Scientist yang Bakal Dilirik HRD

more than 5 years of experience. Proficient in data analysis, statistics, and visualization. In 2022, I managed to increase the performance of PT XY Fashion company by 20% through data analysis of user characteristics. [email protected] (+62)8544487081 Linkedin: Mira Kanina Jakarta Pengalaman Senior Data Scientist PT XY Fashion February 2019 - Sekarang Manage and optimize data for marketing purposes. Then ensure the availability of timely and accurate data for marketing analysis. Use Tableau to visualize data distribution to

CV nhân viên văn phòng |Tips & Mẫu CV đẹp cho bạn

có thể nhận được câu trả lời từ nhà tuyển dụng, bạn cần cung cấp thông tin cơ bản, chính xác bao gồm: Họ tên đầy đủ Số điện thoại Email Các ứng dụng giao tiếp khác như: Zalo, Viber, LinkedIn,... Cách trình bày “Thông tin cá nhân” trong mẫu CV xin việc nhân viên văn phòng: Lưu Quốc Bảo 0980-090-000 [email protected] Zalo: 0980090000 2. Mục tiêu nghề nghiệp Nhiều ứng viên chỉ tập trung
Hiring Tips
Nov 21st 2023

關於數位時代的職人招募,我想說的是 ── Vpon威朋大數據HR Director 分享如何運用企業品牌吸引優秀人才

得到的心得與建議,跟投入新創企業的經理人和人資夥伴分享。 迎接輕年資的數位時代來臨 根據LinkedIn日前釋出的企業年資分析報告,從Goolge, Facebook, Apple的平均留任年資,明顯發現輕量化趨勢。職人每一份工

Medical Assistant Cover Letter: Samples & Tips to Nail Your Job Application

Writing a Medical Assistant Cover Letter Medical Assistant Cover Letter Template Medical Assistant Cover Letter Examples Below is an example of what a medical assistant cover letter generally looks like: Ann Chen 123-456-7890 [email protected] https://www.linkedin.com/in/annchen September 22nd, 2022 Mark Chuang Senior Manager XXX Medical Center 123 Street, CA 90008 Dear Mr. Chuang, I am writing to express my interest in applying for XXX Medical Center’s Medical Assistant job position. I
Career Development
Nov 28th 2022

Quiet Quitting: Bekerja Lebih Keras atau Sewajarnya?

di tahun 2020. Tahun 2020 membawa perubahan yang sangat besar dalam dunia profesional. Tren Work from Home (WFH) pun menyebabkan pegawai di berbagai industri untuk mengevaluasi prioritasnya masing-masing, terutama mengenai keseimbangan kehidupan kerja menurut Global Talent Trends 2022 dari LinkedIn . Kedua fenomena ini juga bukan tanpa pendukung dan lawannya masing-masing. Contohnya, Elon Musk adalah salah satu tokoh terkenal sebagai pendukung dari hustle culture sementara berbagai studi salah satunya oleh Bregman (2019) memberikan bukti bahwa hustle culture , bahkan ketika

Mẫu CV xin việc designer giúp bạn tiến thẳng tới vòng phỏng vấn

quan trọng. Vì vậy bạn chỉ cần để thông tin như: Họ tên, Email, Số điện thoại để họ có thể liên lạc là đủ. Ví dụ: Lương Hồng Ánh 12/9/2000 Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh linkedin.com/luonghonganh 0945-xxx-xxxx 2. Giới thiệu bản thân Viết đôi dòng tóm gọn về kinh nghiệm chuyên môn của bạn một cách hấp dẫn nhất vì đây chính là phần “quảng cáo bản thân” của bạn đến

Cách viết CV cho sinh viên IT mới ra trường cực chi tiết

Nội dung cần có trong CV sinh viên IT 1. Thông tin cá nhân Thông tin cần có: Họ tên Địa chỉ email Số điện thoại Địa chỉ (không cần ghi chi tiết) Hồ sơ online (website cá nhân, portfolio, LinkedIn, CakeResume...) Thông tin tránh trình bày: Tôn giáo Tình trạng hôn nhân Cung hoàng đạo Mức lương mong muốn Ví dụ "Thông tin cá nhân" trong CV sinh viên IT: Hoàng Ngọc Minh Quận Đống Đa, Hà Nội (+84

A Comprehensive Electrician Cover Letter Writing Guideline [+Examples]

Who says electricians don't need a cover letter? But if they do, what to include on an electrician cover letter or how to write one? Being an electrician requires one to be diversely proficient. The role includes, but not limited to, ensuring the electrical system's operation, maintaining the circuits' safety, and conducting regular inspections of the electrical wiring system. With such abundant skills to demonstrate, providing a good electrician cover letter to recruiters helps emphasize one’s strengths

Resume Builder

Build your resume only in minutes!