Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

3 Contoh CV Manager Level yang Profesional dan Menarik!

terukur. Data metriks ini akan memudahkan rekruter memahami dan mengukur kemampuan kamu. Ada istilah “formula X-Y-Z” untuk membantu kamu dalam penulisan dalam bullet points. Sebagai contoh: “Melakukan X yang diukur dengan Y dengan melakukan Z” atau “melakukan campaign flash sale untuk kategori perawatan wajah den 4. Masukkan top managerial skills yang spesifik Dunia kerja mengalami perubahan yang cukup dinamis, skills yang dibutuhkan perusahaan terus berkembang mengikuti permintaan pasar. Untuk tetap up-to-date dengan kondisi terkini, ada baiknya

Cách viết kỹ năng tin học văn phòng chuẩn trong CV

giành điểm cộng đấy! Phân tích và theo dõi dữ liệu Cắt dữ liệu tùy ý Trực quan hóa dữ liệu bằng DataBars Lập biểu đồ, sơ đồ Tìm kiếm dữ liệu bằng Vlookup Tự động điền dữ liệu bằng Flash Fill Kết nối với GoogleSheet 3. Microsoft PowerPoint Hầu hết mọi người đều đã biết sử dụng PowerPoint khi còn là sinh viên. Thế nên, để giành điểm cộng trong phần này, bạn có thể tham khảo các ví

Resume Builder

Build your resume only in minutes!