Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Apr 18th 2023

Người tham chiếu là gì? Viết người tham chiếu trong CV sao cho thuyết phục?

Cách viết người tham chiếu trong CV Mục lục: Người tham chiếu là gì? Cách viết người tham chiếu trong CV cho thuyết phục Lưu ý khi viết người tham chiếu trong CV Nếu bạn đã tham khảo qua các mẫu CV online chuyên nghiệp thì các mục cần có trong CV thường bao gồm: thông tin cá nhân, giới thiệu bản thân, kinh nghiệm làm việc, học vấn, kỹ năng,... Bên cạnh đó, những thông tin không bắt buộc
Resume & CV
May 12th 2023

CV là gì? Làm CV xin việc như thế nào cho ấn tượng?

như: Bạn là sinh viên đang tìm việc part-time hoặc nơi thực tập. Bạn mới ra trường và chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Bạn đang viết CV xin học bổng. 9. Người tham chiếu “Người tham chiếu" trong CV (tiếng Anh là "reference") là người quen biết và hiểu rõ bạn trong quá trình học tập và làm việc, ví dụ như: thầy/cô giáo, trưởng phòng, giám đốc,… Vậy, viết “Người tham chiếu" trong CV như
Interview Skills
Apr 28th 2023

20+ câu hỏi phỏng vấn Java và cách trả lời "10 điểm

và JRE. 2. Java là tham chiếu (pass-by-reference) hay tham trị (pass-by-value)? Java là tham chiếu hay tham trị là chủ đề muôn thuở của Java developer nên sẽ không bất ngờ khi nó xuất hiện trong câu hỏi phỏng vấn Java được bên phỏng vấn sử dụng. Các tham số trong Java luôn được truyền dưới dạng tham trị pass-by-value. Lý do là trong quá trình Java gọi các pointer reference, một bản
Resume & CV
May 10th 2023

Cách tạo hồ sơ xin việc online dễ dàng cùng 5 lưu ý

phần thiết yếu cùng những lưu ý để có bộ hồ sơ xin việc chuyên nghiệp. Bộ hồ sơ xin việc online gồm những gì? Một bộ hồ sơ xin việc truyền thống thường bao gồm nhiều loại giấy tờ. Trong khi đó, hồ sơ xin việc online sẽ đơn giản hơn với các tài liệu sau: 1. CV xin việc Mục đích của việc tạo CV là cung cấp những thông tin tổng quan nhất về bạn với nhà
Interview Skills
Mar 6th 2024

Open Interview: Nailing It and Getting Hired on the Spot

you to the open interview. Resume/CV Serving as job application documents, both resume and CV is a tool to briefly introduce who you are, summarize your work experience, and highlight your professional skills. What to include in a resume/CV: Personal information (full name, phone number, email address, etc.) Career goals & personal statement Employment history Education Technical & soft skills Others (certifications, languages, references, etc.) Note that in some countries like the U.S. and Canada, CVs are used only
Resume & CV
Jun 24th 2021

Elementary Teacher Resume: Best Examples & Templates

motivated with lively approaches. Similarly, an elementary teacher resume needs to be curated to come out as a strong and engaging elementary teacher resume. How to write an elementary teacher resume Step 1: Understand the differences between an elementary teacher CV and an elementary teacher resume . First thing first, make sure you don’t confuse an elementary teacher resume with an elementary teacher CV as both are fundamentally different in emphasis, length, layout, and purpose. Elementary teacher CV: Include whole
Resume & CV
Mar 30th 2021

Research Assistant Resume: Skills, Templates & Examples

resume for a research assistant position: chronological, functional, hybrid/combination, and targeted. Choose a format that is relevant to the research setting, context, and your research experiences and abilities. Step 3: Look up research assistant resume templates & examples online as references. An excellent first step that you can take when creating your resume is to look up research assistant templates and research assistant resume examples online as references. These online references will have strong points to emulate and weak points
Resume & CV
May 12th 2021

Electrical Engineer Resume: Templates, Examples & Essential Skills

is always the most challenging part; this includes writing your electrical engineer resume. If that's the case for you, looking up electrical engineer resume templates and electrical engineer resume examples online could be a good starting point. These online references will have strong points to emulate and weak points to avoid putting on your electrical engineer resume. Step 4: Tailor your electrical engineer resume for the position. You might only have 1 electrical engineer resume PDF in your computer
Resume & CV
May 13th 2022

Industrial Engineer Resume Examples, Templates & Formats

Created by CakeResume In this article, you'll read about: How to write an industrial engineer resume? What to put on an industrial engineer resume? Tips for writing the best industrial engineer resume How to write an industrial engineer cover letter? Industrial engineer resume sample A common belief exists is that engineering and business studies are two completely unrelated subjects. So, does an occupation that combines both exist? Yes, it does, and that's the job of an industrial engineer
Resume & CV
Feb 18th 2022

Construction Manager Resume: Templates, Examples & Tips

Created by CakeResume You'll learn: How to write a job-winning construction manager resume? What to put on a resume for a construction manager? Tips for writing the best construction site manager resume How to write a construction manager cover letter? Construction manager resume sample What are the construction manager’s duties and responsibilities, and how are they different from construction project manager’s? 🏷️ Key differences: A construction project manager oversees ALL phases of a construction project

Resume Builder

Build your resume only in minutes!