CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
東南亞遊戲營運PM @火星貓科技股份有限公司
2022 ~ 2023
遊戲企劃、營運企劃、產品行銷企劃
Trong vòng một tháng
Photoshop
Illustrator
Word
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
淡江大學 Tamkang University
資訊管理
Avatar of 莊協霖.
Avatar of 莊協霖.
執行長特助 @baos寶石草本科技貿易股份有限公司
2022 ~ 2023
Trong vòng một tháng
調度管理 對業主、建築師、協力商及相關單位溝通協調 學歷國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology 營建工程系 技能 PowerPoint / 簡報 Excel / 試算表 Word / 文件 Illustrator / Canva 語言 English — 中階 自傳 『 不管成功與否,沒有任何經驗是白費的!』是我看待工作的態度,讓我面臨每次
Word
PowerPoint
Excel
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立台灣科技大學 National Taiwan University of Science and Technology
營建工程系
Avatar of 楊書正.
Avatar of 楊書正.
商品開發部經理 @歐比特國際創意股份有限公司
2021 ~ Hiện tại
商品開發/行銷企劃/通路開發 主管
Trong vòng một tháng
KOL行銷、線上媒體與新聞媒體,完成置入行銷與廣告行銷。建立口碑與品牌知名度。(工作佔比:20%) 5.背負部門損益責任,善用EXCEL統計與分析各項業績收入與成本、費用支出,評估每月及年度之部門損益表與現金流量表。也熟悉進銷存系統之使用,定
word
excel
powerpoint
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
朝陽科技大學
企業管理系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Game Designer @Garena
2022 ~ Hiện tại
遊戲企劃
Trong vòng một tháng
word
excel
illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
中國文化大學
新聞傳播學院-廣告系
Avatar of 李佩珊.
Avatar of 李佩珊.
Past
行政秘書工程師 @全聯建築技術機構
2021 ~ Hiện tại
業務專員
Trong vòng một tháng
天主教新店耕莘醫院 七月七月年於門診部協助醫師看診, 操作及保養牙科器械 ,行政排班 , 節慶活動規劃 , 器械消毒 ,櫃檯掛號及 衛教追蹤關懷,診間儀器、器械採買,健保申報 , 處理客訴案件 學歷國立台灣戲曲學院 劇場藝術 技能 Excel Word PowerPoint 語言 English — 初階
Excel
Word
PowerPoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立台灣戲曲學院
劇場藝術
Avatar of ARMANSYAH HAKIM.
Avatar of ARMANSYAH HAKIM.
UI / UX Designer @Findjobs PTE LTD
2022 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
ARMANSYAH HAKIM As a driven and knowledgeable professional with a keen interest in product development, particularly within the realm of web apps, mobile apps, and dashboards, I possess extensive experience and skills that enable me to excel in this field. I am proficient in utilizing software tools such as Figma and Adobe XD to design visually appealing and user-friendly products that deliver an outstanding user experience. Additionally, I have expertise in applying design principles to coding languages such as HTML, CSS, and Javascript, which allows me to effectively translate the design into functional code. Furthermore, I
Figma
UI/UXDesign
UX Research
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Chỉ làm việc từ xa
2-4 năm
Telkom University
Interior Design
Avatar of 黃鈞荻.
Avatar of 黃鈞荻.
Past
課程企劃 @生鮮時書
2021 ~ Hiện tại
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
案開幕晚宴等 2. 主導活動現場佈置 3.活動報價與場地實際勘察 4.支援展場導覽、資訊宣導、展場維護、工讀生招募 5. 廠商聯繫、溝通 學歷國立成功大學 National Cheng Kung University 外國文學系 技能 Word PowerPoint Microsoft Office Communication Excel Trello Canva Design 語言 English — 進階 Spanish — 初階 Chinese — 母語或雙語
Word
PowerPoint
Microsoft Office
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
外國文學系
Avatar of 洪煜勛.
Avatar of 洪煜勛.
網路暨社群編輯 @國風傳媒有限公司
2019 ~ Hiện tại
行銷企劃、活動企劃
Trong vòng một tháng
Console CrowdTangle Google Ads 關鍵字規劃工具 專案管理 線上/下活動企劃與執行 跨部門溝通與協調合作 專案時間管理 常用軟體 Word / PowerPoint / Excel Adobe Photoshop Adobe Premiere 工作經歷 國風傳媒集團 - 風傳媒 / 風生活 / 新新聞 - 網路暨社群編輯 |至今 擅長跟風與炒作話題,豐富報導外內
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
崑山科技大學
資訊工程系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
程式設計師 @公司名暫不公開
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of 田有廷.
Avatar of 田有廷.
Past
產品管理師 @台灣固網股份有限公司 Taiwan Fixed Network Co.,Ltd
2022 ~ 2023
Marketing Specialist
Trong vòng một tháng
田有廷 Yale Tian 縝密邏輯與當責積極是我的代名詞,期許不斷精進溝通的自己,為這個世界盡一份心力。[email protected] Taipei, Taiwan Yale Tian 學歷 國立成功大學 企業管理研究所 (2018年9月─2020年7月) National Cheng Kung University Master of Business Administration 語言與文書處理 TOEIC:800 Microsoft Office (PowerPoint, Excel, Visio, Word) 專案工作
google drive
SPSS Statistics
AMOS
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
國立成功大學 National Cheng Kung University
企業管理學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi