CakeResume Talent Search

Advanced filters
On
Avatar of 陳書涵.
Avatar of 陳書涵.
內容產品經理 @Snapask Taiwan 知之有限公司
2020 ~ Hiện tại
UX Designer, User Researcher
Trong vòng một tháng
品成效 聯絡方式:[email protected]/工作經歷 內容產品經理 / Snapask Taiwan 知之有限公司 (05//2022) Job Responsibilities 負責數位內容的產業研究,以 User Journey 找出商業機會點 在新影音產品的研究階段,分析出用戶痛點、Persona 與商業創新價值 統合 20 位跨部門成員,建立設計開發
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Technical University of Darmstadt
交換生
Avatar of the user.
Avatar of the user.
居酒屋廚師 @大阪 四國酒場株式会社
2018 ~ 2019
UX Researcher/Designer
Trong vòng một tháng
Questionnaire Design
Data Analysis
User Experience Design
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
國立成功大學
認知心理學
Avatar of Eason Lin林鈺昇.
Avatar of Eason Lin林鈺昇.
Past
Senior Product Designer @OneDegree
2021 ~ 2022
Senior Product Designer
Trong vòng một tháng
[email protected] https://www.linkedin.com/in/eason-lin-855b2971 WORK EXPERIENCE Senior Product Designer • OneDegree SEPOCTMentored and guided assigned junior designers - Collaborated with cross-functional teams such as product managers, engineers, and stakeholders to define and prioritize product requirements - Conducted user research to understand user needs and behavior - Created user flows, wireframes, and prototypes - Designed user interfaces that are visually appealing and easy to use - Developed design systems and guidelines that ensure consistency and scalability across products - Kept up-to-date with insurance trends, tools, and techniques, and shared knowledge
Sketch
Zeplin
Prototype
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
世新大學 Shih Hin University
DEPARTMENT OF PUBLIC RELATIONS & ADVERTISING
Avatar of Trista Liu.
Avatar of Trista Liu.
UX designer @meepShop 網路開店平台
2019 ~ Hiện tại
互動設計師、UI/UX設計師、產品設計師
Trong vòng một tháng
每堂不超過 30 分鐘的方式錄製課程,強調低成本入門更多「複業」領域 • 整體介面 與 體驗設計 • 產品互動動畫設計 專案介紹 → 技能 UX Design User Research Information Architecture Journey Mapping Usability Testing Communicate with Frontend Developers UI Design Style Guide Interaction Design Wireframe Mockup Prototype RWD Design Software Figma / Sketch / Adobe XD Adobe Illustrator Adobe Photoshop Adobe After Effects 3Dmax Tech Skill Html / pug CSS / sass javascript
Sketch
protopie
Adobe XD / Adobe Photoshop / Adobe Illustrator
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北教育大學
數位科技設計系(玩具與遊戲設計碩士班)
Avatar of the user.
Avatar of the user.
UI/UX designer @Binance
2021 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
Illustrator
繪製2d/3d設計圖
Sketch
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
4-6 năm
Royal College of Art
Painting
Avatar of 佘晉元.
Avatar of 佘晉元.
Senior Designer @CATCHPLAY
2023 ~ Hiện tại
UI/UX Designer, Visual Designer, Graphics/ Multimedia Designer
Trong vòng một tháng
術大學Taipei National University of the Arts(TNUA) 新媒體藝術(主修視覺設計,科技創意表現,未來體驗)私立復興商工職業學校 廣告設計(插畫) 技能 UX User Research /Interview Branding/Marketing Target Usability Testing Create Personas Product management User Flow and Wireframe Designing For Accessibility And Inclusion UI,Visual Design Branding, CIS, VI Key visual guidelines Interaction Design Digital/ Printable banner Resize 3D model / Scenario Mockup Presentation Design Video Editing/Sound
Photoshop
Illustrator
Figma
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
國立臺北藝術大學Taipei National University of the Arts(TNUA)
新媒體藝術
Avatar of 黃婷鈺.
Avatar of 黃婷鈺.
Consultant @Deloitte Taiwan 勤業眾信聯合會計師事務所
2022 ~ Hiện tại
行銷
Trong vòng một tháng
黃婷鈺 Tiffany Huang Email: [email protected] Phone:學歷 香港城市大學心理系學士 (輔修行銷系, 公關與廣告系)經歷 勤業眾信聯合會計師事務所 風險諮詢部門 - 數位策略顧問 2022/07迄今 • 辦理5個公部門/公營事業數位轉型專案,針對人才轉型、科技概念驗證、建構智
Growth Marketing
Digital Marketing
Consumer Behavior
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
香港城市大學
心理系, 行銷系, 公關廣告系
Avatar of 楊昱 (Yuyu).
Avatar of 楊昱 (Yuyu).
平面設計師 @個人接案 freelancer
2019 ~ Hiện tại
UI/UX Designer
Trong vòng một tháng
好維護的 Design System,使開發團隊執行這套規範,提升開發效率,成功降低40%的開發時間 重新規劃產品流程 - 與 PM 合作建立全新的 User Research/Analysis, Functional Map, Flow Chart, Wireframe, Mock Up, Prototype Testing and Evaluation 協助專案管理 - 擔任專案溝通窗口,與 PM 與工程師協調開發時程,並產出需求文件。 設計
Microsoft Office
Adobe Photoshop
Adobe Premiere Pro
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
長榮大學 Chang Jung Christian University
互動設計系
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Sales Assistant Manager @Fullon Hotel Fulong - Hospitality
2020 ~ 2022
UI/UX 設計師, UI/UX Designer, 前端設計師, 網頁設計師
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Tunghai University (THU), Taichung, Taiwan
Hospitality Management
Avatar of 馮弼惠.
Avatar of 馮弼惠.
Past
Front-End Developer @The Z Institute 區塊鏈線上學院
2022 ~ 2022
Project Manager、PM、專案經理、UX、網站企劃、產品企劃
Trong vòng một tháng
擊我用 Nuxt 來開發的 portfolio 來了解多 https://portfolio-indexhui.vercel.app/ 技能 Front-End HTML、CSS(持續研究新語法) JS React、Redux Vue 、Vuex Design UI/Interaction/Visual Design Rapidly Prototyping User Research Design system Language Chinese English 專案介紹(前端) 類推特專案 類似於 Twitter 的社群網站,使用者可以進行 帳號註冊 、 登入 、 編輯個人頁面 、 發推文 、 按
Sketch
HTML/CSS
Illustrator
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立台北教育大學
藝術與造形設計

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.