Applications for this position are currently paused

Content Marketing Strategist / 內容行銷 (Mid-Senior)

Lưu
Công việc được cập nhật 10 tháng

Mô tả công việc

「幫助人才成長」是 CakeResume 創立初衷的使命。我們從台灣挑戰國際級舞台,幫助新世代的人才連結各種機會以挖掘更多可能性!

我們正積極尋找1 位【內容行銷策略專員 Content Marketing Strategist】加入台灣行銷團隊,協助撰寫引人入勝的 SEO 文章、人物專訪與企業合作宣傳等不同形式的內容,也能和團隊一起透過內容行銷策略將 CakeResume 品牌向外拓展,讓求職者能夠獲得更多元的視野與內容體驗!▌內容行銷專員的主要工作內容

 • 規劃與優化 SEO 策略:佈局每季重點關鍵字,與寫手團隊合作產出與優化 SEO 文章,定期追蹤 SERP,提升網站搜尋排名與增加流量。
 • 執行專訪內容:包含內部專訪、企業專訪等不同形式之專訪主題規劃與執行,可獨立採訪並產出專訪內容。
 • 經營專欄計畫:聯繫專欄作家,規劃主題與內容策略。
 • EDM: 經營 EDM 與會員電子報,深耕會員經營、宣傳行銷活動。
 • 線上行銷活動:協助策劃每季一個線上活動頁面的製作與行銷宣傳(例如 CakeResume 職涯轉運站)。
 • 其他行銷相關執行包括但不限於產品行銷( 包含官網及 APP )與 B2B 行銷(協助商務團隊成長、獲取更多潛在客戶),其他更多有趣、有價值的創意,期待你來一起討論與發揮!

Yêu cầu


▌必備條件/ 職位期待

 • 具有內容行銷/採訪編輯/產品行銷經驗 3 年以上
 • 具備流暢且邏輯良好的中文書寫能力
 • 對文字內容具備高敏感度、品質準確度
 • 具備良好的溝通協調能力(口語&書寫),可清楚表達個人邏輯思路
 • 對於求職、職涯、職場主題有興趣,且有能力自主尋找及統整相關資訊
 • 目標導向且具自發性,能夠兼顧效率與品質,高度掌握時程進度並主動溝通


▌加分條件

 • 基礎 SEO 知識或操作經驗
 • 曾製作過活動頁面或參與活動頁面文案規劃
 • 曾有產品行銷/B2B 行銷經驗
 • 熟悉 GA/Google Search Console/ahrefs/mixpanel / GTM 等數據分析工具,能透過數據佐證成果並調整內容策略
 • 有經營內容創作,例如文章、部落格、Podcast、YouTube、社群等(請於應徵時附上作品)

Interview process

合適者將收到通知並進行以下流程:

 1. 約 30 分鐘的線上視訊面試
 2. 完成一份 pre-interview task
 3. 約 60-90 分鐘的實體面試
View all jobs
View all jobs
Lưu
2
Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm
40,000 ~ 70,000 TWD / tháng
Làm việc từ xa một phần
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
Negotiable
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
176 ~ 186 TWD / hour
Logo of the organization.
Internship
Thực tập
1
176 ~ 186 TWD / hour
Logo of CakeResume.
CakeResume
SaaS/ Điện toán đám mây
51 - 200 people

Về chúng tôi

CakeResume is an international talent platform that provides a world's top online resume building tool and brings global opportunities to talent in the digital age.

Since launching in May 2016 in Silicon Valley, we now manage over 6M talent profiles & 7K company profiles on CakeResume. Innovative companies like Amazon, Google, IBM, Nvidia, TSMC, as well as leading brands of all kinds including L'Oréal, P&G, and many more are working intensively with CakeResume for better talent engagement. 

We're a growing team of 100+ creatives, business talents, marketing gurus and techies, and are dedicated to creating an ecosystem where great talents can meet great companies efficiently, and building a world-class brand along the way! 


Nhóm

Avatar of the user.
COO
Avatar of the user.
Senior Recruitment Consultant
Avatar of the user.
Senior Recruitment Consultant
Avatar of the user.
Senior Marketing Specialist
Avatar of the user.
Senior Business Development Representative
Avatar of the user.
Senior Manager of Recruitment

Việc làm

Internship
Thực tập
1
2.5M ~ 3M IDR / tháng
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
480K ~ 700K TWD / năm
Lưu

Full-time
Sơ cấp
2
130M ~ 195M IDR / năm
Lưu