Updated khoảng 2 tháng agoDesign » Creative Director

Mô tả công việc

DeepWave in a glance:

 1. We are an AI-focused startup.
 2. Our goal is to build a one-stop shop for acoustic process technologies.
 3. We have sufficient R&D power and resource and are just about to grow our customers and establish our marketing department.

Hence, we are looking for the person who:

 1. Overwatch an organization’s design guideline.
 2. Can establish DeepWave’s design process.
 3. Handle multi-screen application design.
 4. Handle the design works in DeepWave, e.g., corporate identity, product identity, marketing materials, etc
 5. Will co-work with product team and business development to build service and marketing materials.

At DeepWave, you can:

 1. Participate in the strategic level discussion and influence the decision-making process.
 2. Expect a flexible working hours and flat management structure.
 3. Enjoy a design thinking development process.
 4. Navigate the audio processing market with an experienced AI team.

In addition, We hope you are a talent who

 1. Is interdisciplinary
 2. Never ground themselves.
 3. Always think from a user’s perspective.
 4. Have passion for audio technologies
 5. Is a musicholic

It would be great if you can:

 1. Show us what kind of design tools you are good at, such as Figma, Invision, Zeplin, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, and/or Sketch)
 2. Show us your project experience related to online service, cooperation identity, marketing works, etc.
1
40K ~ 85K TWD/tháng
Làm việc từ xa tùy chọn

Liên kết lời mời cá nhân

Vui lòng Đăng nhập hoặc Đăng ký để nhận liên kết lời mời cá nhân của bạn.

View all jobs

DeepWave 迪威智能股份有限公司

台北市大安區市民大道四段100號

Về chúng tôi

DeepWave迪威智能是由一群愛好音樂的工程師組合而成,我們也將音樂的熱情與視野擴展到處理所有聲音上。

我們的使命是降低音訊處理的科技門檻,藉由迪威多年累積而成的音訊處理平台,幫助人們可以在聲音裡面找到更多資訊,創造更大的價值。

我們幫助音樂人辨識、拆解、重組樂曲;幫助影音工作者處理音訊,提升影片觀影體驗

幫助工廠業者辨識機械異音,減少聽覺傷害,提升稼動率。

在接下來的數年內,我們要將這樣的能量帶給有需要的客戶,顛覆大家對聽覺的既定印象。如果你也認同這樣的價值,不要猶豫,馬上與我們聯絡,我們需要你跟我們一起「聽」見未來。

在迪威,你能夠:

 • 與一群各懷長才的夥伴合作,共同實現產品與專案
 • 了解音樂AI的工作原理、訓練過程、與如何上線運作
 • 大聲的發表您的優良建議,與公司一同成長、進步,將您的文化融合進公司的文化
 • 最後,也是最重要的 – 一起見證迪威發光發熱的過程

我們追求的文化:FACT

 • Flexibility (彈性): 我們在尋找永不畫地自限的人才和我們為客戶打造最佳的AI解決方案。
 • Agile (敏捷): 我們以使用者需求、體驗擺在第一位,不斷地快速精進與修正,為了讓使用者因為我們的服務而更好。
 • Creativity (創新、創意): 我們希望找到不斷挑戰既有思維與框架的隊友,和我們一起驅動改變。
 • Transparent (透明直白): 團隊內的資訊透明則是打造堅強團隊的第一步,我們希望直截了當、有話直說的人一起和我們打拼。


工時/特休

彈性工時,彈性遠端,入職後即可享按年比例之特休15天

福利/推薦項

公司提供筆電

不定期聚餐/Team Building

員工旅遊

近捷運忠孝敦化,交通方便美食眾多

Nhóm

Default avatar
Default avatar

Các công việc phổ biến khác tại DeepWave 迪威智能股份有限公司

Senior/Junior Front-end Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Senior Full-Stack Engineer/Tech Lead

Toàn thời gianTrung cấp70K ~ 150K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Senior/Junior AI Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước

Senior/Junior Back-end Engineer

Toàn thời gianTrung cấp60K ~ 120K TWD/thángĐã cập nhật 10 ngày trước