Applications for this position are currently paused

【金融科技】商業分析師 (Business Analyst,新人)

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 tháng

Mô tả công việc

1. 進行業務需求分析及梳理,含需求訪談、業務流程分析、系統功能規劃

2. 撰寫規劃文件,作為業務單位與資訊單位溝通橋樑

3. 於專案階段與開發團隊、需求單位合作,協助解決、追蹤問題

4. 進行使用者測試,含測試案例設計、測試時程安排、測試進度追蹤

5. 負責專案整體進度及品質掌控、議題追蹤、跨部門協調

6. 依據個人意願及專業,派任至下列業務別:

(1)個人金融:存匯、放款、財富管理、支付等系統規劃及維運

(2)法人金融:企業金融授信、外匯等系統規劃及維運

(3)會計專業:財務會計、成本管理系統規劃及維運

(4)海外營運:海外核心及週邊系統規劃及維運

Yêu cầu


1. 具高度抗壓性及學習能力,團隊合作及溝通協調佳

2. 能接受培育輪調者

3. 具備英語能力或外派意願者尤佳

View all jobs
View all jobs
Lưu
5
No requirement for relevant working experience
45,000 ~ 60,000 TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
People who applied for this job also applied for
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Logo of the organization.
Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 80K TWD / month
Logo of 玉山商業銀行股份有限公司.

Về chúng tôi

玉山銀行是由一群志同道合的金融菁英,以決心「經營一家最好的銀行」於1992年創立。2002年成立玉山金控,並持續為提供顧客全方位的優質服務與品牌承諾而努力。在第3個10年玉山以「深耕台灣、布局亞洲」作為重要的策略發展主軸。因應不斷襲來的新科技潮流,玉山銀行持續秉持「創造顧客最佳體驗」的核心理念,以資訊科技驅動BANK3.0時代的來臨,藉以打造兼具客製化、主動式、虛實整合(O2O)與跨境金流的BANK4.0服務。


Nhóm

Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
cakeresume partner

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
30
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Full-time
Sơ cấp
15
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Full-time
Sơ cấp
5
Regular earnings reach NT$40,000
Lưu

Công việc tương tự

Tìm kiếm việc làm trên CakeResume

Hàng chục nghìn danh sách việc làm. Mức lương minh bạch. Trải nghiệm tìm kiếm chính xác và tức thì.
CakeResume Job Search
Find Your Dream Job
View Job Search App on App StoreView Job Search App on Google Play