Applications for this position are currently paused

I3111 Android開發工程師

Lưu
Updated 13 ngày ago

Mô tả công việc

影音數位服務Android App開發

1. Leadership as development planning and architect review

2. Cross team cooperation and business owner communication

3. Requirement documentation

4. Out-sourcing / vendor management

5. Master the trend and new technologies

6. (Android) Google I/O and Play Store new announcement and policy tracking and handling

7. ISO and FET process compliance

Yêu cầu

1. 具備Android APP開發經驗者佳,使用Java語言為主
2. 熟識Google雲服務者佳(Firebase/FCM/GA...)
3. SA/SD撰寫能力與Git使用經驗
4. 主動積極、善於溝通,對工作有熱忱與企圖心

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
45K ~ 65K TWD / month
Làm việc từ xa tùy chọn
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of 遠傳電信股份有限公司.

Về chúng tôi

身為國內資通訊與數位應用服務先驅,遠傳電信以卓越的網路技術、創新的數位服務、便捷的企業應用,提供各類切合用戶需求的優質產品與服務,網路品質多次獲第三方公正單位肯定,致力以科技拉近人與人之間的距離,實現「只有遠傳 沒有距離」的品牌承諾。遠傳電信一路超前部署,持續透過「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)以及雲端技術,落實全新品牌宣言「靠得更近 想得更遠」,成為消費者、企業客戶的最佳數位夥伴。


Nhóm

Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR
Avatar of the user.
HR

Các công việc phổ biến khác tại 遠傳電信股份有限公司

Project / Product Management

E8502 企業暨國際事業群 - IoT資深產品管理師

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E8231 企業暨國際事業群 - 大數據平台產品管理師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E8231 企業暨國際事業群 - 雲端服務產品管理師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Security Engineer

I3501 資訊安全(資深)工程師

Full-time
Cộng sự
2
40K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Software Engineer

I3711 能源管理後端軟體工程師

Full-time
Sơ cấp
1
50K ~ 65K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

I3811 數位金流平台軟體工程師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 50K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E8323 企業暨國際事業群 - Java資深工程師

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

I3911 資深開發維運工程師

Full-time
Cộng sự
1
40K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

System, Network Administrator

I3711 AIoT Project Management

Full-time
Sơ cấp
1
50K ~ 65K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

N2701 5G核心網路維運工程師

Full-time
Sơ cấp
1
30K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

N2501 網管規劃(資深)工程師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

N9232 網管工程師(企業專網)

Full-time
Sơ cấp
1
34K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Environmental Engineer

E8502 企業暨國際事業群 - 能源管理稽核師(ESG)

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Radio Frequency (RF) Engineer

N2701 網際網路服務系統(資深)工程師

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Administrative Assistant

E8322 (約聘)專案行政助理

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Data Analyst

C6251 商業分析師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Project Manager

E8323 企業暨國際事業群 - 應用系統專案經理

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Risk Management Specialist

C6126 品質管理分析師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Brand Marketer

C0831 品牌管理

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 80K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Digital Marketer

C6633 心生活數據分析師

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 60K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Marketing Strategy Planner

E8212 企業暨國際事業群-企業市場行銷資深專員

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

C6633 會員經營管理

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 80K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

Enterprise Sales

E8614 企業暨國際事業群 - 業務經理(台中)(SI/系統整合/政府標案)

Full-time
Giám đốc
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E9231 企業暨國際事業群 - 資深業務(台中)(ICT/系統整合)

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E8101 企業暨國際事業群 - 國際電信業務副理

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E8611 企業暨國際事業群 - 資深業務/副理(台北)(SI/系統整合/政府標案)

Full-time
Sơ cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago

E8612 企業暨國際事業群 - 業務經理(台北/桃園)(政府標案)

Full-time
Trung cấp
1
40K ~ 55K TWD / month
Updated khoảng 6 giờ ago