Applications for this position are currently paused

Korean Business Development Intern 韓國商務開發實習生

Lưu
Công việc được cập nhật khoảng 1 tháng

Mô tả công việc

  1. Initiate business development in overseas market to promote GliaCloud's product and proposepotential partnships to overseas clients.
  2. Understand GliaCloud's products and maintain client relationship by providing proactive guidance,consultations and insights.
  3. Assist in maintaining and updating sales and marketing events materials.
  4. Compile reports with proper market/industry research information and strategic analysis.
  5. Other responsibilities as determined by supervisor

Yêu cầu

必備條件:
1. 長期實習,一周至少來三天以上合作半年-1年以上
2. 主動積極認真負責願意學習,歡迎外國人士
3. 精通韓文需附上相關語言證明。
4. 精通中文或英文(多益 850 以上或托福 95 以上) (應徵時請附上英文履歷)。
5. 具有基礎提案、計畫書撰寫能力 (應徵時請和履歷一併提供過去的作品: PPT、提案、計畫書…)
6. 學習力強,能彈性適應新創產業環境的變動與挑戰。
7. 不怕陌生開發困難具有高抗壓性
8. 有毅力思考及獨立解決問題能力
9. 負責任並有良好的溝通能力與團隊合作能力

加分項目:
1. 具有英文或母語商業應用經驗加分

Interview process

Testing->interview

View all jobs
View all jobs
Lưu
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of GliaCloud 集雅科技.

Về chúng tôi

GliaCloud 集雅科技股份有限公司成立於 2015 年,專注於人工智慧在媒體領域的應用,團隊由雲端技術專家,人工智慧科學者與熟悉網路媒體產業的 Growth Hackers 組成.集雅也是 Google 認證的雲端技術合作夥伴。

曾獲得 Tech in Asia、 Seedstars World Taipei、Meet Taipei Neo Star 及 ChinaBang Award 等國內外創業獎項肯定,並取得國際創投 Infinity Venture Partners 及知名天使與機構投資人多方資金挹注。GliaCloud 總部落腳於台北,目標是成為亞洲人工智慧內容產業的領導者!Việc làm

Lưu

Lưu

Full-time
Trợ lý
1
32K ~ 50K TWD / tháng
Lưu