Applications for this position are currently paused

Japanese Marketing Intern (日文行銷實習生)

Lưu
Updated 3 tháng ago

Mô tả công việc

TSS 正在尋找一位熱情、充滿活力的日本行銷實習生,協助我們將公司行銷內容「在地化」中翻日並推廣給日本市場!

想要掌握新創圈的大小事、和新創公司接觸交流嗎?想親身參與從0到1的企劃發想嗎?

實習過程中,你將參與部門專案, 一起發想出創新的企劃💡、寫吸睛的文案🧠、參與台灣最酷的新創社群🤘🏻!

Yêu cầu

【工作內容】

 • 負責日文「在地化」文案發想和翻譯 (中翻日)
 • 社群媒體經營
 • 專案管理
 • 行銷企劃發想
 • 文案撰寫

【條件要求】

 • 熟悉社群媒體如:FB、IG、Twitter、Linkedin 的操作
 • 文書處理技能(Google Docs / Google Sheet/ Google Slides)
 • 對語言工作有高度熱情

【加分條件】

 • 對科技產業有足夠知識

【語言能力】

 • 日文聽、說、讀、寫精通 (JLPT N2 以上)
 • 中文聽、說、讀、寫精通
 • 會英文更佳

Interview process

*先到先審

*實習期間:6個月

View all jobs
View all jobs
Lưu
1
185 ~ 185 TWD / hour
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of Taiwan Startup Stadium.

Về chúng tôi

WHO ARE WE? | 我們是誰?
Taiwan Startup Stadium (TSS) is a hub that connects the most innovative Taiwan startups to the world.

WHAT DO WE DO? | 我們在做什麼?

We STRENGTHEN the startup ecosystem by building strong bonds among member startups, and collaborating with local and International partners, such as international accelerators, conferences, partners, and corporates.

Nhóm

Avatar of the user.
Team Member

Các công việc phổ biến khác tại Taiwan Startup Stadium

Graphic Design / Illustration

Graphic Designer

Full-time
Sơ cấp
1
35K ~ 45K TWD / month
Updated 20 ngày ago

Project Manager

Project Specialist

Full-time
Cộng sự
1
35K ~ 45K TWD / month
Updated 4 tháng ago

Other

2022 Fall Internship (秋季實習生) Program

Internship
Thực tập
3
185 ~ 185 TWD / hour
Updated 2 tháng ago