Tulis Artikel Untuk Kami
CV
Surat Lamaran Kerja
Surat Terima Kasih
Lowongan Kerja
Karir
Skill Wawancara
2022 Okt ke-12

10+ mẫu giới thiệu bản thân khi phỏng vấn “tán đổ" nhà tuyển dụng

Được tạo bởi CakeResume Mục lục: Vì sao cần giới thiệu bản thân khi phỏng vấn? Cách giới thiệu bản thân khi phỏng vấn (kèm ví dụ) Bài mẫu giới thiệu bản thân khi phỏng vấn Phỏng vấn trong tuyển dụng là hình thức vấn đáp giữa ứng viên và nhà tuyển dụng, với mục đích tìm ra ứng viên phù hợp nhất cho vị trí mà công ty đang tuyển dụng. Ngoài sự chuẩn bị chu đáo về trang

10 Reasons Recruiters Do Not Want to Consider Your Resume

10 reasons why recruiters do not want to consider your resume: 1. Gaps In Your Work History Employers like to see continuity in your work history. Having unexplained gaps may cause them to assume that you were involved in something dubious thus unemployment. Even the strongest of candidates may have gaps in their resume due to one reason or the other. Recruiters want to see where your time has been spent in the last few years and gaps do not

Resume Builder

Build your resume only in minutes!