Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Sep 27th 2021

Full Stack Developer Resume: Writing Guide with Examples

the key. Bear in mind that an eye-catching resume doesn’t necessarily mean fancy format or word usage, wisely-composed content and legible structure is the core. Now, we would like to show you how to create a full stack developer resume. How to write a full stack developer resume Step 1: Perceive the differences between a CV and a resume. To start in making a professional full stack developer resume,let's clarify the distinction between a CV
Resume & CV
Apr 21st 2023

Tạo CV công nghệ thông tin với 8 bước dễ dàng (kèm mẫu CV IT)

dàng, gồm có: Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ email LinkedIn hoặc website cá nhân (nên có) Địa chỉ thường trú (có thể chỉ cần ghi tên đường và Thành phố) Ví dụ "Thông tin cá nhân" trong CV full-stack developer: Henry Le | Full-stack developer với 3 năm kinh nghiệm 12/09/1990 Hanoi, Vietnam linked.com/henryle1990 Bước 2: Đặt tiêu đề CV công nghệ thông tin Tiêu đề CV cần ngắn gọn, thường chỉ
Resume & CV
Apr 21st 2023

CV lập trình viên/IT Programmer: Tip, hướng dẫn kèm mẫu

dày dặn kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python và trong 3 năm tới có thể vươn lên vị trí team leader dẫn dắt các dự án lớn cho tập đoàn. Bước 4: Viết kinh nghiệm làm việc trong CV lập trình viên Nếu như bạn đang nộp CV full-stack developer hay lập trình viên Python, PHP..., thì kinh nghiệm làm việc luôn luôn là mục mà nhà tuyển dụng trông chờ nhất ở bạn. Khéo léo thể
Resume & CV
May 8th 2024

20 Contoh CV Bahasa Indonesia yang Menarik HRD dan ATS Friendly!

hingga terakhir. Tuliskan 3-4 pengalaman kerja terakhir (bukan keseluruhan karir). Untuk setiap pengalaman kerja, tuliskan nama jabatan, diikuti dengan nama perusahaan dan periode kerja. Tuliskan minimal 3 poin untuk mendeskripsikan masing-masing pekerjaan. Saat menulis bagian pengalaman kerja di CV, fokus pada pencapaian yang diperoleh bukan pada tanggung jawab pekerjaan Contoh penulisan pengalaman kerja untuk CV template Indonesia: Full stack Developer Alfa System (2020 - 2021) Bekerja sama dengan tim analisa data untuk mengembangkan web front-end aplikasi perusahaan, sehingga

Full Stack Developer: Prospek Kerja, Gaji, Syarat, dan Caranya! [+CV]

Daftar isi: Pengertian Full Stack Developer Tugas dan Tanggung Jawab Full Stack Developer Keterampilan yang Harus Dimiliki Full Stack Developer Prospek Karier Full Stack Developer Cara dan Syarat untuk Menjadi Full Stack Developer Apa itu Full Stack Developer ? Full Stack Developer adalah salah satu posisi penting dalam dunia teknologi. Bekerja di bidang ini mengharuskanmu untuk memiliki kemampuan membangun website/aplikasi. Pekerjaan Full Stack Developer adalah pekerjaan yang cukup menantang, karena membutuhkan banyak skill serta pengalaman kerja yang banyak. Yuk, simak
Resume & CV
Sep 28th 2021

Winning Web Developer Resume Guide [+ Examples & Tips]

mainly HTML, CSS, and JavaScript as their programming languages. Back-End developers are to maintain the server-side of the website and to collect databases to contribute a portable, efficient code by using PHP, Python, Java, C#, and node.js. Full-Stack Developers, on the other hand, have to be acquainted with the work of both front-end and back-end developers. Web Developer vs. Web Designer While web developers construct websites by writing codes, web designers contribute to style

Pekerjaan System Analyst: Tugas, Gaji, Cara, Prospek [+Contoh CV]

seperti pembuatan sistem baru dan pengembangan produk Meningkatkan fungsionalitas dan kinerja sistem dan jaringan komputer Memahami kebutuhan pengguna dan cara meningkatkan sistem berdasarkan permintaan pengguna Membuat laporan analisis biaya Berkomunikasi dengan karyawan di departemen TI (front end, back end, dan full stack developer) untuk pengembangan desain Berkomunikasi dengan pemangku kepentingan Meneliti tren terkini dalam dunia teknologi Melatih pengguna dan membuat instruksi manual untuk karyawan dan klien Walaupun tugas sistem analis tidak langsung berhubungan dengan menulis kode, system analyst tetap perlu
Industry & Job Overview
Jun 20th 2022

Apa itu Web Developer? Tugas, Jenis, Cara, dan Gajinya! [+Contoh CV]

➡️ Penghasilan Web Developer yang Tinggi Seperti pada industri lainnya, gaji web developer akan tergantung pada pengalaman dan keterampilan yang kamu miliki. Nominal gaji yang akan kamu terima juga akan disesuaikan dengan daerah kamu bekerja serta posisi yang kamu tempati (full stack/frontend/backend developer). Tetapi, gaji web developer untuk posisi junior saja juga sudah sangat menjanjikan. Kisaran gaji web developer adalah sekitar Rp. 4.5-12 juta/bulan. Ini tidak menutupi kemungkinan untuk seorang web developer mendapatkan gaji dengan
Resume & CV
Sep 15th 2021

React Developer Resume (w/ Examples, Template, Format)

Created by CakeResume You'll learn: Pick the Best Layout for Your React Developer Resume Choose the Right Format for Your React Developer Resume Start with Contact Information and Basic Personal Details Create an Intriguing Resume Title Craft a Professional Resume Summary Statement Include Skills and Abilities Relevant to the Job Highlight Your Best Experience and Accomplishments List Educational Qualifications and Background Add an Extra Section to Highlight Personal Traits or Achievements Craft a Convincing React Developer Cover Letter for
People & Culture
Mar 13th 2023

CakeResume: Đồng hành cùng bạn trên con đường phát triển sự nghiệp

CakeResume Year-End Party 2022 Hơn cả một công cụ tạo CV online miễn phí dành cho mọi ngành nghề, đối tượng, CakeResume còn là cầu nối giữa cá nhân đang tìm việc và doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng, thu hút nhân tài. Có gì thú vị trên hành trình sáng lập CakeResume của CEO Trantor Liu ở tuổi 25? Làm thế nào mà chỉ sau 6 năm, CakeResume đã thu hút gần 5 triệu người dùng tại

Resume Builder

Build your resume only in minutes!