CakeResume Talent Search

Avatar of Rex Yan.
Avatar of Rex Yan.
行銷總監 Marketing Director @B.Y.O. Design
2020 ~ Hiện tại
電子商務主管
Trong vòng một tháng
檔期均達到每日5萬業績。 學歷 2006年年 世新大學 Shih Hin University 口語傳播學系 Speech and Communication Department 技能專長 證照 Google Analytics Certification Google Ads Search Certification 應用軟體 EXCEL Axure RP 語言 中文:母語 英文:TOEIC 680 專案 B.Y.O. 會呼吸的內褲官網建立維護:從WordPress系統轉移至Shopify系統 行銷用外掛運用
Google Analytics
Google Ads
Google AdWords
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
10-15 năm
世新大學 Shih Hin University
口語傳播學系 Speech and Communication Department
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
戶外探索教師 @台北市私立復興實驗高級中學
2020 ~ 2022
Marketing
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
國立體育大學
休閒產業經營學系
Avatar of Darren.
Avatar of Darren.
程式設計師 @科特軟體
2011 ~ 2021
演算法工程師、系統分析師、Android 原生App 程式設計師、C# 網頁/桌面 程式設計師
Trong vòng một tháng
. (#Organizing...) 其他 作業系統: Android、Windows 10、Windows Mobile、DOS 程式語言: C、C++、Delphi、Visual Basic、Clipper、Dbase、COBOL 開發工具: Visual Studio、Android Studio、Dreamweaver、FrontPage、JCreator Pro、UltraEdit 軟體應用: Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Visio、Project、Acrobat、Bluebeam Revu、Photoshop、CorelDraw、AutoCAD、LOL Sona、e-commerce、Adobe Captivate(數位學習教材建立軟體)、Aster(虛擬電腦軟體)、Betwin(虛擬電腦軟體)、ABBYY(光學字元辨識軟
Kotlin
Android app Developer
Android Studio
Đã có việc làm
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Hơn 15 năm
嘉南藥理大學
資訊管理
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
Admin Specialist @Intake Education
2021 ~ 2022
業務助理
Trong vòng một tháng
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
元智大學 Yuan Ze University
人文社會學院應英語學士班English Bachelor of Strategic Communication in Humanities and Social Sciences
Avatar of 許琇晴.
Avatar of 許琇晴.
科技部計畫研究助理 @國立政治大學
2022 ~ Hiện tại
希望找份能夠學習、挑戰自我的工作。
Trong vòng một tháng
動學習融入群體、團隊合作;同時擔任自己設計的教案之關主,課程間有耐心地帶領小朋友們,並聆聽每個人的想法。技能 Programming Java Python Flutter Html/CSS R Database SQL MySQL SQL server Microsoft Office Word Power Point Excel 其他 Figma Github Lindo Adobe Premiere Pro 語言 中文 - 母語 英文 - 進階 日文 - 初階 韓文 - 初階 西班牙文 - 略懂
Word
PowerPoint
Excel
Đang học tập
Sẵn sàng phỏng vấn
Intern / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立政治大學
資訊管理學系
Avatar of 陳亮志.
Avatar of 陳亮志.
Past
製程設備工程師 @群創光電股份有限公司
2017 ~ 2020
數據工程師
Trong vòng một tháng
所需資料。 建置機器學習模型 , 並調整參數選擇最佳模型 。 Tableau對上述資料及結果做視覺呈現 。 製程設備工程師,群創光電,July2017~Dec2020 :Excel,powerpoint,微影製程 黃光製程監控 。 製程良率提升 。 機台數據管理 。 品質異常處理 。 新進製程開發 。 技能 Data Analysis Python Linux Hadoop Spark MySQL Docker Others Excel Powerpoint HTML
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際
大數據分析
Avatar of 梁瑀晏.
Avatar of 梁瑀晏.
Past
製作部助理 @Studio5_ 五號影像股份有限公司
2022 ~ 2022
企劃/編輯/文字工作者/書店
Trong vòng một tháng
咬字、好聽聲音在工作上也能有很大的幫助吧。 課程中我也獲得了許多的自信,希望自己可以持續保持下去。 軟體技能 Word PowerPoint Excel SAI Teams Outlook 威力導演 語言程度 Japanese — 可商業溝通 English — 中階 相關證照&參賽經歷 JLPT日語能力檢定N1 【佳作】第十三屆桃園青年文學獎
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
長榮大學
應用日語學系
Avatar of 陳品岑.
Avatar of 陳品岑.
Past
資源班代理教師 @臺北市立明德國小
2022 ~ 2022
品牌專案企劃、網路行銷企劃、數位行銷企劃
Trong vòng một tháng
中, 獲得實習檔案優良獎 。 老師特別提及 只有我在每個課程教案的第一頁 寫上 摘要 ,讓閱讀者 一目瞭然 教案 重點 。 技能 Word PowerPoint Excel powerpoint Google Analytics WordPress Adobe Premiere 證照 Google Analytics(分析)個人認證 韓檢初級:2級 104模擬多益英檢785分(10/31正式考多益) TSAA實務神秘客 合格證書
Word
PowerPoint
Excel
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台北市立大學
特殊教育
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Past
業務助理 @台灣太陽誘電股份有限公司
2021 ~ 2022
Data Engineer
Trong vòng một tháng
Python
MySQL
Linux
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
iSpan資展國際股份有限公司
Avatar of 戴伯儒.
Avatar of 戴伯儒.
Past
解題老師 @補習班
2020 ~ 2022
數據分析師、資料科學家
Trong vòng một tháng
或線上的數學討論,並且利用線上白板工具(Miro 等)加強學生的學習效用。 在工作之餘,我利用作業成績與期中考的成績使用 EXCEL 的樞紐分析,嘗試去驗證出席、獎勵分數與期中考成績的相關性,並且利用簡單圖表去觀察題目的鑑別度。 學歷 國立臺灣
Word
Excel
powerpoint
Thất nghiệp
Sẵn sàng phỏng vấn
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
國立臺灣師範大學理學院
數學

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi