Applications for this position are currently paused

Customer Service Associate 客服專員

Lưu
Công việc được cập nhật 4 tháng

Mô tả công việc

在Lalamove,我們致力帶給使用者最美好的物流服務體驗,透過我們的平台,以快速和方便的物流串連我們的社會! 想要了解電商平台以及數位物流領域的你,歡迎一起迎接挑戰,今天開始加入我們的行列!


【客戶服務部門在做什麼?】

作為Lalamove第一門面,用正向、積極、熱情與專業態度,協助用戶與司機夥伴解決各種疑難雜症,為客戶創造難忘的體驗,並使他們在使用Lalamove時更加順遂以及更加喜愛我們產品。


【工作內容:】

1. 利用即時通訊系統、郵件以及電話處理客戶的各類需求與問題
2. 依照公司標準流程處理客戶與司機夥伴諮詢、問題與抱怨
3. 辨認複雜具難度之個案且提交給予資深團隊夥伴或主管
4. 負責後台系統資料輸入,將客戶服務互動的細節以及各項相關數據、內容準錯無誤的登錄於系統中
5. 將用戶反饋的資訊供給相關部門以達成服務流程優化Yêu cầu

【我們正在尋找這樣的你:】
1. 具備客服導向之問題解決能力,以及能夠積極主動的找出解決辦法
2. 具備良好的溝通能力
3. 我們希望你積極樂觀,踏實肯幹,對工作熱誠,主動有禮
4. 能夠於週末、國定假日、輪班(每日上班8小時+中間休息1小時)
5. 歡迎應屆畢業生或是無經驗者,我們有充足的教育訓練,帶你成為專業的客服人員


【上班時段】

1. 08:00~21:00(輪班,每日上班8小時+中間休息1小時),無大夜班
2. 輪日班/晚班/假日班

View all jobs
View all jobs
Lưu
4
No requirement for relevant working experience
28,000+ TWD / month
Liên kết lời mời cá nhân
Đây là liên kết giới thiệu cá nhân của bạn cho lời mời làm việc. Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi ai đó nộp đơn cho vị trí thông qua liên kết công việc của bạn.
Share this job
Logo of Lalamove小蜂鳥國際物流有限公司.

Về chúng tôi

Lalamove成立於2013年,為24小時即時貨運平台,以簡化傳統物流的繁瑣手續為宗旨,用戶只要透過行動裝置一鍵下單,即可媒合配送。平台提供廂型貨車、貨車和機車等多種車型可供選擇,致力打造可以滿足個人用戶、中小企業等不同需求的物流解決方案,使貨運變得快速、實惠又簡單。

Lalamove於2015年進軍台灣,致力運用其科技優勢,串聯企業、司機夥伴、個人、地方社區的各方需求,如今營運範圍已橫跨亞洲與拉丁美洲超過11個市場,持續以快速即時的貨運服務,帶給在地正向發展。


Nhóm

Avatar of the user.
Managing Director of Taiwan
Avatar of the user.
Assistant Manager, People Operations
Avatar of the user.
Senior People Operations Associate
Avatar of the user.
TW People Team

Việc làm

Full-time
Sơ cấp
1
28K+ TWD / month
Lưu

Full-time
Sơ cấp
1
30K+ TWD / month
Lưu