Mẫu biên bản cuộc họp chuyên nghiệp theo quy định mới 2023

bien-ban-cuoc-hop
Mẫu biên bản cuộc họp - Trang 1
mau-bien-ban-cuoc-hop
Mẫu biên bản cuộc họp - Trang 2

Bất cứ cuộc họp nào dù lớn hay nhỏ cũng cần biên bản cuộc họp nhằm ghi chép nội dung cuộc họp đã được thảo luận và triển khai. Công việc này thường được thư ký hoặc trợ lý người chủ trì cuộc họp đảm nhiệm. Chính bởi vai trò làm minh chứng cho sự kiện thực tế, nội dung biên bản cuộc họp cần đáp ứng những yêu cầu sau: 

 • Cung cấp đầy đủ thông tin về địa điểm, ngày giờ và các bên tham gia. 
 • Ghi chép trung thực, khách quan, không suy diễn chủ quan ý kiến của người tham dự.
 • Trình bày đúng theo diễn biến cuộc họp.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách làm biên bản cuộc họp bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh - có thể ứng dụng trong hầu hết mọi cuộc họp.

Cách ghi biên bản cuộc họp

Dù không có quy định cụ thể về mẫu ghi biên bản cuộc họp, song việc cách trình bày biên bản cuộc họp cũng cần tuân theo quy phạm về văn bản hành chính quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP. 

Nội dung biên bản cuộc họp gồm có:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, tiêu đề
 • Tên tổ chức, doanh nghiệp, số hiệu biên bản
 • Thành phần tham dự
 • Mục đích cuộc họp
 • Chương trình chi tiết của cuộc họp
 • Nội dung thảo luận
 • Kết luận
 • Biểu quyết và ký kết thông qua biên bản

Tùy vào mục đích ghi biên bản mà các form biên bản cuộc họp là khác nhau. Do đó, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài mẫu trích biên bản cuộc họp để tùy biến sử dụng phù hợp cho từng cuộc họp. 

Đọc thêm: Cách viết email chuyên nghiệp không thể bỏ qua, kèm 5 mẫu cực chuẩn

Mẫu biên bản cuộc họp hoàn chỉnh

Mẫu ghi biên bản cuộc họp giữa 2 công ty

Tải biên bản cuộc họp mẫu giữa 2 công ty (file word) tại đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày …… tháng …… năm ………

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIỮA HAI CÔNG TY

Hôm nay vào hồi [...] ngày [...], tại [...], công ty đã tiến hành cuộc họp về [...] (mục đích chính triệu tập cuộc họp)

Thành phần tham dự: 

Về phía Công ty [...] (công ty A)

 • Đại diện: [...] Chức vụ/vị trí việc làm: [...]
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: [...]
 • Do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh [...] cấp ngày [...]
 • Mã số thuế: [...]
 • Địa chỉ trụ sở chính: [...]
 • Điện thoại: [...] Fax: [...] Email: [...]

Về phía Công ty [...] (công ty B)

 • Đại diện: [...] Chức vụ/vị trí việc làm: [...]
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: [...]
 • Do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh [...] cấp ngày [...]
 • Mã số thuế: [...]
 • Địa chỉ trụ sở chính: [...]
 • Điện thoại: [...] Fax: [...] Email: [...]

Chủ tọa/chủ trì: [...] (tên người chủ trì, thuộc công ty A/B, kèm chức vụ, vị trí trong công ty)

Thư ký: [...] (tên thư ký, thuộc công ty A/B, kèm chức vụ, vị trí kiêm nhiệm trong công ty)


NỘI DUNG BIÊN BẢN CUỘC HỌP 

1. Mục đích cuộc họp

[...] (Tóm lược mục đích triệu tập cuộc họp dựa trên các đầu mục chính trong chương trình/kế hoạch)

2. Chương trình cuộc họp

[...] (Nêu chi tiết kế hoạch về tiến trình cuộc họp, người đảm trách)

Thời gian
Nội dung
Phân công
Ghi chú thêm
Ví dụ:
8:00-8:05

Giới thiệu thành phần tham dự

Chủ tọa

Thư ký ghi biên bản

3. Thảo luận, đóng góp ý kiến

[...] (Ghi chú các ý kiến được đưa ra kèm tên người đề xuất ý kiến phân loại theo chủ đề nêu trong chương trình cuộc họp)

4. Kết luận

[...]

5. Hai bên biểu quyết và ký kết thông qua nội dung biên bản cuộc họp

 • Số phiếu tán thành: [...] đạt tỉ lệ [...] % tổng số thành viên có mặt tham dự
 • Số phiếu không tán thành: [...] đạt tỉ lệ [...] % tổng số thành viên có mặt tham dự
 • Lý do không tán thành (ghi chú thêm nếu ý kiến chưa được nêu bên trên)

Cuộc họp kết thúc lúc [...] cùng ngày, nội dung cuộc họp sẽ được chuyển tiếp đến các thành viên liên quan dưới dạng văn bản cuộc họp. 

Các nội dung trong biên bản họp được các thành viên tham dự nhất trí thông qua có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Biên bản này được lưu thành hai bản có giá trị như nhau, mỗi bên công ty giữ một bản. 

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CÔNG TY B

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu biên bản cuộc họp công ty

Tải mẫu biên bản cuộc họp công ty (file word) tại đây.

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban

Tải mẫu biên bản họp giao ban (file word) tại đây.

Mẫu biên bản cuộc họp tiếng Anh

Tải mẫu biên bản cuộc họp bằng tiếng Anh (file word) tại đây.

Công cụ tạo CV miễn phí trên Cake cung cấp hơn 500 mẫu CV đa ngành nghề và các bài viết về tip làm CV hữu ích. Nhờ đó, bạn có thể tạo CV online dễ dàng mà vẫn vô cùng ấn tượng. Hãy thu hút nhà tuyển dụng và chinh phục công việc mơ ước với bản CV chuyên nghiệp ngay hôm nay!

--- Tác giả bài viết: Lana Nguyen ---

Resume Builder

Build your resume only in minutes!

More Articles you might be interested in

Latest relevant articles
Workplace
May 9th 2024

6 mẫu email trả lời thư mời nhận việc cực chuẩn

Dù chấp nhận hay từ chối, hãy viết email trả lời thư mời nhận việc sớm để giúp nhà tuyển dụng kịp thời chuẩn bị các bước tiếp theo nhé!