Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

UX Designer Portfolio: 10 Best Portfolio Examples and Why They Work

How to Include UX Design Projects to a Portfolio Best UX Designer Portfolio Websites 10 Best UX Design Portfolio Examples (+ Analysis) Tips for Creating a Good UX Designer Portfolio A UX designer portfolio is the most critical tool for any UX job applicant. It showcases our creative works and explains our design rationale. However, you might not know what a UX designer portfolio looks like or even what to put in a UX designer portfolio for junior UX designers. But

UX Designer Resume: Examples & Templates

UX designer jobs. 📝 Note: This guide is for both UX designers and UX researchers. To get the dream UX designer job, you need a professional UX designer resume to stand any chance of emerging among the top candidates. Your UX designer resume should clearly sell your experiences, announce your skills, and education to outplay other candidates. If you want to write a UX designer resume, look no further. Here is the route to your outstanding UX designer resume, for

職涯專訪》如何發展自己的海外職涯—— 西雅圖 Pilot Lab 使用者體驗設計師 Jasmine 專訪

並大方擁抱接納原本的自己,再做方向修正。 UX Designer - Jasmine 2 如何往 UX 設計師邁進 Jasmine 第一次接觸認識到 UX 使用者體驗,是在大學就讀圖資系的時候,並於研究所開始,以進入 UX 界為目標。Jasmine 表示圖資系知
Career Development
2022 May 25th

Apa itu UI UX? Kenali Perbedaan, Tugas, Gaji, Dll.

interaktif dengan pengguna. Jadi, penting bagi UI designer untuk tahu tentang tren masa kini, sekaligus kebutuhan pengguna. Apa Itu UX ? UX atau User Experience design adalah jenis desain yang tujuan utamanya untuk meningkatkan kepuasan pengguna dalam sebuah halaman digital. Tugas UX designer adalah memastikan sebuah halaman digital mudah dan nyaman untuk digunakan. Dengan kata lain, seorang UX designer harus menciptakan tampilan digital yang user-friendly, sekaligus memiliki manfaat yang baik bagi penggunanya. UX designer perlu mengerti sifat dan perilaku pengguna

如何準備 UX 設計師履歷、作品集、面試?3 個求職技能讓你順利拿到 offer

杜撰或是過度美化過去的經驗,誠實對答並且保有自己的觀點,才能讓你找到最適合的機會。 新手 UX 設計師必備的 9 大面試問題 原型設計軟體 Mockplus 整理了 22 UX Designer Interview Questions You Must Know in 2020 ,其中針對新手 UX

Cách viết CV UX/UI designer giúp hồ sơ xin việc của bạn “tỏa sáng”

lời câu hỏi này, hãy cùng CakeResume tìm hiểu cách viết CV cho UX/UI designer cũng như những tips để hồ sơ của bạn thật nổi bật. Ngoài ra, CakeResume cũng có các bài hướng dẫn viết CV cho UX designer và UI designer bằng tiếng Anh để bạn tham khảo đó! Thông tin cần có trong CV UX/UI 1. Thông tin cá nhân Mục tiêu chính khi viết CV xin việc UX/ UI là gây ấn tượng

設計師要有哪些軟實力?Sketch UX 設計師 Yvon:懂得問「為什麼」才是關鍵

吧! Podcast 重點節錄 1:00 Yvon 是如何把 Aha UX 的技能點滿? 4:37 身為 Designlab 導師在和學生交流的過程中,認為 UI/UX 新手容易面臨什麼挑戰?  7:24 成為 UX 設計師的過程中,有受到什麼樣的啟發嗎? 15:44 身兼多職(UX

How to Make an Online Portfolio [+ Tips, Examples, Guide]

these Online Portfolio Examples ! Who needs an online portfolio? E veryone , no matter in which career field or for what purpose, can benefit from having a personal online portfolio. If you work in the creative industry , such as arts, interior design, architecture, graphic design, photography or videography and writing, having a career portfolio is essential. Writers, teachers, models and other professions that rely on visuals also require a portfolio for job search and also personal branding purposes. Employers and potential
Career Development
2022 Jun 15th

UI/UX 設計是什麼,哪裡不同?UX/UI設計師工作、薪水、職缺特搜!

成為優秀的 UI/UX Designer?如何準備很「UI/UX」的履歷和面試?本篇蒐羅了關於 UI、UX 設計師薪水、職缺等有關 UX/UI 的實用知識,就讓我們繼續看下去吧! 文章大綱: 1. UI/UX 設計是什麼? UI/UX 差別是什麼? 2. UI/UX

在 Sketch 工作是什麼樣子?唯一亞洲區夥伴揭秘:UX 設計師在 Sketch 的全遠端協作!

工作嗎?在 Sketch 團隊工作又會是什麼樣子呢? 這次的 CakeResume 科技職涯就邀請到 Sketch 唯一的亞洲區夥伴,擔任 UX Designer 的 Yvon 來跟我們聊聊加入 Sketch 的過程、面試方式,以及Sketch 的全遠端協作模式。 對 Yvon 的故事有興趣的

Resume Builder

Build your resume only in minutes!