Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career
Resume & CV
Mar 6th 2024

Digital Marketing Resume: Samples, Formats, Writing Guide

Created by CakeResume You'll learn: How to write a digital marketing resume? What to put on a resume for digital marketing? Tips for writing the best digital marketing resume. How to write a cover letter for a digital marketing job? Digital Marketing Resume Sample (Text Format) Digital marketing is a wide field in today’s world. Figuring out how to do a successful digital marketing resume can be complex. A resume is similar to what all marketers do every
Career Planning
Mar 6th 2024

Digital Marketing là gì? Hiểu đúng về công việc của Digital Marketing

lựa chọn, và việc Digital Marketing làm gì sẽ phụ thuộc vào vị trí bạn lựa chọn. Nhân viên Digital Marketing SEO Marketing Social Media Marketing Content Marketing Digital Marketing Manager 1. Nhân viên Digital Marketing Thông thường, nhân viên Digital Marketing sẽ chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing trên nền tảng kỹ thuật số, nhằm duy trì và củng cố hình ảnh thương hiệu. Công việc của Digital Marketing: Nghiên cứu, cập
Resume & CV
Mar 6th 2024

Contoh CV Digital Marketing Menarik dan Tips Membuatnya

cv digital marketing serta tips sukses dalam membuat CV Digital Marketing untuk para job hunter sekalian. Daftar isi: Contoh CV Digital Marketing Cara Membuat CV Digital Marketing Tips Membuat CV Digital Marketing Contoh CV Digital Marketing 1. Contoh CV Digital Marketing Bahasa Indonesia Contoh CV Digital Marketing Buat CV di CakeResume, tersedia 12+ template CV menarik yang ATS friendly. Gratis Download PDF! 🎉 Buat CV 2. Contoh CV Digital Marketing Bahasa Inggris Contoh CV Digital Marketing 3. Contoh CV Digital
Career Development
Apr 19th 2024

Top 7 Digital Marketing Skills for 2024 in Becoming a Digital Marketer

growing importance of a digital marketing career. The following guide focuses on the top seven skills needed for digital marketers in 2024, offering insights into the competencies needed to excel in this evolving industry. TABLE OF CONTENTS Who is a Digital Marketer? Top 7 Digital Marketing Skills How to Improve Digital Marketing Skills? How to Secure a Digital Marketing Career? Conclusion Who is a Digital Marketer? First off, let's define who digital marketers are. It might sound like a
Career Development
Mar 6th 2024

10 Strategi Digital Marketing Terbaik untuk Bisnis Kamu!

dengan cara mengubah pemasaran tradisional ke marketing digital. Dari sini, terciptalah yang dinamakan dengan strategi marketing digital. 💡 Apa itu “Strategi Digital Marketing”? Strategi digital marketing adalah rencana yang menggunakan teknologi dan saluran online untuk mencapai tujuan pemasaran. Perusahaan menerapkan digital marketing strategi untuk meningkatkan visibilitas bisnis dan menarik perhatian pelanggan baru. Sederhananya, strategi digital marketing atau strategi online marketing adalah cara promosi yang dilakukan secara digital atau menggunakan internet. Contoh dari strategi promosi digital adalah promosi dalam bentuk postingan
Portfolio
Mar 6th 2024

5 Contoh Portofolio Digital Marketing dan Cara Membuatnya

Daftar Isi: Apa itu Portofolio Digital Marketing? Manfaat Portofolio Digital Marketing Struktur Portofolio Digital Marketing Dua Macam Platform Portofolio Digital Marketing Bagaimana Cara Membuat Portofolio Digital Marketing? Contoh Portofolio Digital Marketing Seiring dengan kemajuan teknologi, strategi di dalam dunia bisnis pun juga semakin maju. Salah satunya adalah digital marketing . Oleh karena itu, saat ini banyak perusahaan mencari pekerja yang memiliki keahlian di bidang digital marketing. Namun, tidak perlu khawatir akan banyaknya pesaing di bidang digital marketing karena ada banyak peluang
Cover Letter
Mar 6th 2024

Contoh Cover Letter Digital Marketing Menarik [+Template]

Marketing Cara Membuat Cover Letter Digital Marketing Tips Membuat Cover Letter Digital Marketing Contoh Cover Letter Digital Marketing Ketika kamu ingin melamar kerja, biasanya selain CV , dokumen yang juga sering diminta oleh perusahaan adalah cover letter. Tak terkecuali dengan profesi digital marketing, kamu perlu membuat surat lamaran kerja digital marketing yang menarik sehingga dapat mencuri perhatian rekruter. Namun seperti apa ya contoh cover letter digital marketing itu? Yuk kita bahas bagaimana cara membuat cover letter digital marketing yang dapat membawamu
News
Mar 6th 2024

7 xu hướng digital marketing 2024 mà bạn nhất định phải biết

Ngành digital marketing có gì mới trong năm qua? Top 7 xu hướng digital marketing : Ứng dụng công nghệ AI Đề cao cá nhân hóa sản phẩm Chia sẻ trải nghiệm người dùng (UGC) Sử dụng mascot tương tác Bảo mật dữ liệu người dùng Retail media lên ngôi Chú trọng tiếp thị bền vững Digital marketing đã dần thay thế tỷ trọng của các chiến lược tiếp thị truyền thống, trở thành nguồn lực chính trong việc quảng bá
Career Planning
Mar 6th 2024

Cẩm nang tự học Digital Marketing hiệu quả dành cho người mới

Digital Marketing học những gì? Mục lục: Tìm hiểu về Digital Marketing Digital Marketing học những gì? Tự học Digital Marketing ở đâu? Theo thống kê của We Are Social 2023 , tổng số người dùng mạng Internet đã lên đến 5,16 tỷ chiếm 64,4% dân số thế giới, riêng Việt Nam là 77,93 triệu người chiếm 79,1% dân số cả nước. Sự bùng nổ của mạng Internet đã tạo tiền đề cho ngành Digital Marketing phát
People Operations
Mar 6th 2024

Preparing for Your Next Digital Marketing Interview: Tips & Samples

Created by CakeResume In this article, we'll cover: Digital Marketing Interview Tips Digital Marketing Interview Questions and Answers Questions to Ask in a Digital Marketing Interview In recent years, digital marketing has become one of the fastest-growing areas for both offline and online businesses, spanning across almost every industry. This extends over a wide range, including social media, SEO, pay-per-click, branding and content marketing. As companies increasingly rely on online engagement to grow their business, the

Resume Builder

Build your resume only in minutes!