Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

Python Developer Resume Examples (Templates & Tips)

competitive working experiences in the past. Still, it may lead to longer paragraphs and repetitive descriptions. Start with contact information and basic personal details. To be contactable at every moment, mention your basic personal details at the top of your Python developer CV/resume. Your full name, email address, and phone number are necessary since they are the primary contact information that a company will need to reach you. Putting your home address (city and country are enough), LinkedIn URL

Game Developer Resume Examples, Templates, Formats [Top Tips!]

the skills section format is similar for game programmer CV and game developer resume. ✅ Note: For people writing a game developer resume, this is where you present your expertise. The following skills tailor towards those looking to write game developer resumes. Examples of hard skills for a game developer resume: Familiar with developing games on platforms such as Windows, macOS, and Linux. Experienced with developing games for Xbox, Wii, Switch platforms. Proficient in programming languages including Javascript, Python, C

Winning Web Developer Resume Guide [+ Examples & Tips]

to write the perfect website developer resume. A guide to writing a resume helps you emphasize your top skills and enhance the possibility to outstand other competitors. Whether you are writing a web developer intern resume, an entry-level web developer resume, or even a freelance web developer resume, the following points should be noted. Step 1: What is a "Resume" and what is a "CV"? Before writing a resume, understanding the difference between a web developer CV and resume

Programmer Resume: Example & Tips

adjust and debug the coding. Creating and writing codes that are reliable and operational. Reviewing and optimizing code. Before you can work on the coding for the software team, you will need to write a professional programmer resume (or programmer CV). Whether you are building a java developer resume, a game programmer resume, a web programmer resume, a statistical programmer resume, etc., the following steps will help you perfect your computer programmer resume. Step 1: Pick the best layout for

CV lập trình viên/IT Programmer: Tip, hướng dẫn kèm mẫu

dày dặn kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình Python và trong 3 năm tới có thể vươn lên vị trí team leader dẫn dắt các dự án lớn cho tập đoàn. Bước 4: Viết kinh nghiệm làm việc trong CV lập trình viên Nếu như bạn đang nộp CV full-stack developer hay lập trình viên Python, PHP..., thì kinh nghiệm làm việc luôn luôn là mục mà nhà tuyển dụng trông chờ nhất ở bạn. Khéo léo thể

5 Contoh Portofolio Programmer Menarik untuk Inspirasi Kamu!

Daftar isi: Apa itu Portofolio Programmer? Isi Portofolio Programmer Cara Membuat Portofolio Programmer Contoh Portofolio Programmer Jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan impian kamu sebagai web developer, software engineer, atau junior developer, membuat CV programmer saja tidak cukup, apalagi jika kamu ingin melamar ke perusahaan teknologi yang terbaik. Jika kamu ingin terlihat lebih unggul dari pelamar kerja lainnya, maka kamu perlu membuat portofolio programmer yang baik dan menarik. Nah, membuat portofolio programmer pun ada beberapa cara yang berbeda. Di artikel CakeResume

CV Backend Developer - Hướng dẫn tạo CV kèm mẫu

kỹ năng mềm. Để nhà tuyển dụng nhìn nhận đúng hơn về năng lực cũng như thế mạnh của bạn so với các ứng viên khác, bạn nên trình bày phần này theo 2 mục sau: Kỹ năng cứng - Liệt kê các kỹ năng chuyên môn/kỹ thuật mà bạn giỏi. Ví dụ 5 kỹ năng chuyên môn cho CV backend developer: Thành thạo các ngôn ngữ lập trình: Python, Java, C++, v.v Nắm vững kiến thức về q...

Tạo CV công nghệ thông tin với 8 bước dễ dàng (kèm mẫu CV IT)

dàng, gồm có: Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ email LinkedIn hoặc website cá nhân (nên có) Địa chỉ thường trú (có thể chỉ cần ghi tên đường và Thành phố) Ví dụ "Thông tin cá nhân" trong CV full-stack developer: Henry Le | Full-stack developer với 3 năm kinh nghiệm 12/09/1990 Hanoi, Vietnam linked.com/henryle1990 Bước 2: Đặt tiêu đề CV công nghệ thông tin Tiêu đề CV cần ngắn gọn, thường chỉ

3 Contoh CV Teknik Informatika Profesional dan Cara Membuatnya!

Daftar isi: Cara Membuat CV Teknik Informatika Contoh CV Lulusan Teknik Informatika Tips CV Teknik Informatika Memasuki era digital, era dimana seluruh aspek kehidupan dipermudah dengan teknologi, membuat seluruh perusahaan di berbagai bidang bertransformasi. Hal ini membuat beberapa posisi seperti pemrograman komputer, pengembangan software , analisis keamanan informasi, data analisis, perancangan dan pemeliharaan database , hingga konsultan IT ditawarkan oleh hampir semua perusahaan swasta maupun pemerintah. Bagi kamu lulusan teknik informatika, tentu akan memiliki peluang lebih banyak untuk bisa bekerja di perusahaan
Career Development
Jul 12th 2023

Full Stack Developer: Prospek Kerja, Gaji, Syarat, dan Caranya! [+CV]

Daftar isi: Pengertian Full Stack Developer Tugas dan Tanggung Jawab Full Stack Developer Keterampilan yang Harus Dimiliki Full Stack Developer Prospek Karier Full Stack Developer Cara dan Syarat untuk Menjadi Full Stack Developer Apa itu Full Stack Developer ? Full Stack Developer adalah salah satu posisi penting dalam dunia teknologi. Bekerja di bidang ini mengharuskanmu untuk memiliki kemampuan membangun website/aplikasi. Pekerjaan Full Stack Developer adalah pekerjaan yang cukup menantang, karena membutuhkan banyak skill serta pengalaman kerja yang banyak. Yuk, simak

Resume Builder

Build your resume only in minutes!