CakeResume Talent Search

Avatar of Ramadhan Yandra Lubis.
Avatar of Ramadhan Yandra Lubis.
Past
Sekretaris @Cyber Programming Club STMIK
2019 ~ 2020
IT Support
Trong vòng một tháng
Membantu tugas ketua, membuat dan menerima surat, pengarsipan, membuat proposal kerjasama, mengatur jadwal rapat organisasi, menyiapkan renca kerja Education STMIK Triguna Dharma Medan IPK 3.61 AgustusNov 2021 Projects Tugas Submission Dicoding desain web yang digunakan untuk submission decoding, Belajar Dasar Pemrograman Web, web ini dibuat dengan bahasa program html, css, dan Javascript Project Skripsi aplikasi ini digunakan untuk sidang akhir, aplikasi ini memiliki fungsi CRUD dan perhitungan menggunakan metode COPRAS, dibuat dengan menggunakan HTML, CSS, PHP, Bootstrap3 Skills Troubleshooting Software Microsoft Office Mengatur Jadwal Desain Grafis Google Drive Programming Premier Pro Corel Draw Photoshop Mysql Languages English — Beginner
Troubleshooting Software
Microsoft Office
Mengatur Jadwal
Thất nghiệp
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
STMIK Triguna Dharma Medan
Avatar of the user.
Avatar of the user.
製程工程師 @晶碩光學股份有限公司
2020 ~ 2022
製程工程師
Trong vòng một tháng
word
powerpoint
photoshop
Đã có việc làm
Bật trạng thái tìm việc
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
台灣科技大學
醫學工程
Avatar of the user.
Avatar of the user.
Petugas Arsip @PT Bringin karya sejahtera
2021 ~ 2022
Trong vòng sáu tháng
Troubleshooting
Matlab
Instalasi
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Teknik Elektro Kosentrasi Telekomunikasi
Avatar of VINAY BHAT.
Trong vòng ba tháng
Mumbai, India Contact Novinay-bhat-a092b8154 vvb-1997 [email protected] VINAY BHAT Python Developer | Django | Full Stack Developer Network Automation | NTT Ltd. 3.9 years of experience as Python Full Stack Developer and Data Analysis in Python. Experience in designing, developing & troubleshooting software code using Django, Python, JavaScript, and HTML5 for software components of web applications. Having experience in creating Automation frameworks using Python Selenium Hands-on Experience in Python Modules like Pandas for Cleaning of data, and NumPy for Analysis. Gained Practical Knowledge of Linux Commands and implemented a production Django
Avatar of Hsiao-Lin Lu (Ken).
Avatar of Hsiao-Lin Lu (Ken).
Software Engineer @Hi-Lo System Research Co. Ltd.
2018 ~ Hiện tại
Software engineer
Trong vòng sáu tháng
Hsiao-Lin Lu (Ken) Software Engineer New Taipei City, Taiwan Developed and maintained automatic equipment applications of the IC automatic test/programming equipment using C# for about three years. Experience with troubleshooting software issues and debugging a large codebase. Designed and optimized the production process of the automatic equipment. 工作經歷 Software Engineer • Hi-Lo System Research Co. Ltd. 十月Present Applied OOP concept and MVC design pattern to build a system, which controls 8 axes simultaneously and can cope with 16 pick-and-place situations. Built an access
Abaqus
python
SolidWorks
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
National Taiwan University
Biomechatronics of Engineering
Avatar of Moh Faiz Ramdhani.
Avatar of Moh Faiz Ramdhani.
Programmer - Magang @Rumah Sakit Islam Aminah Blitar
2021 ~ 2021
. .Programmer/System analyst
Trong vòng một tháng
Select, Python, R Design Junior Graphic Designer, Digital Talent Scholarship Microsoft Office Word Power Point Excel Work Experiences Islamic Hospital Aminah | Blitar Programmer | Recruitment Process Junimonth) Build website Hospital Management Information System using PHP (MVC Concept) Computer network installation and configuration (LAN, Switch, Hub, Access Point) Overcome problem solving and troubleshooting PC, laptop and printer PT Sinergi Informatika Semen Indonesia (SISI) | Gresik Service Support | Internship Januarimonth) Build organizational structure website using Code Igniter (PHP Framework) Input and data analysis for software SAP (System Application and Processing) Overcome problem solving and troubleshooting software (Installation) Create user guide documents based on SOP
PHP CodeIgniter
Java
HTML5 / CSS3 / Javascript / Bootstrap
Đã có việc làm
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
1-2 năm
Politeknik Negeri Malang
Manajemen Informatika
Avatar of the user.
Avatar of the user.
IT Engineer @CMS IT SERVICES
2021 ~ 2021
IT Engineer
Trong vòng sáu tháng
Monitor System Performance
Customer Service
Hardware and Networking
Đã có việc làm
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
2-4 năm
Prolific institute
Post Graduate Diploma in Automation
Avatar of Dharma Hendra.
Avatar of Dharma Hendra.
Staff Administrasi @Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan
2015 ~ Hiện tại
IT Technician & IT Programmer
Trong vòng ba tháng
setiap guru. membuat rencana anggaran per tahun penggunaan dana BOS dan membuat laporan per tahun. MaretPresent Staff IT Yayasan Perguruan Al-Fattah Medan Merancang dan membangun ruang lab komputer sebanyak 3 ruangan, masing-masing ruangan berisi 40 komputer dan semuanya terkoneksi LAN, sekaligus maintenance secara rutin. Menjadi proktor komputer server untuk pelaksanaan ujian nasional dari tahunMenjadi admin server pada pelaksanaan UTBK dari tahnMerancang dan membuat aplikasi android untuk pelaksanaan ujian disekolah. Pendidikan DQLAB Data ScienceSTMIK LOGIKA MEDAN Sistem InformasiSkil Troubleshooting Hardware, Software and Network Mobile Programming Microsoft Office Web Programming LAN Network Infrastructure Languages English — Beginner
Troubleshooting Hardware
Troubleshooting Software
Troubleshooting Network
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
6-10 năm
DQLAB
Data Science
Avatar of 陳彥碩.
半導體
Trong vòng một năm
Coater and Development Equipment Tainan TSMC F18 for an 6 month Development equipment install ,Set up equipment 4. Linkou Yellow Light Spin Coater and Development Equipment Linkou WIN for an 6 month Serve as SUB Leader, Marking, move in, Machine trouble 5. Linkou All On-Site Equipment (add software and process) Linkou Micron F11 an 1 year Serve as software and analysis log, process analysis , hardware trouble Process Sep/now SCREEN On-site Equipment Engineer (add software and process) Tool troubleshooting & software analysis log Sep/SCREEN Hardware Equipment Engineer Tool set up and troubleshooting & software June
Word
Excel
PowerPoint
Full-time / Quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
明新科技大學
化學工程與材料科學系
Avatar of Damzah Arliando Pratama.
Avatar of Damzah Arliando Pratama.
Pelatihan dan Instalasi E-voting @Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sleman
2020 ~ 2020
Hơn một năm
mendalami IT Pengalaman Kerja Pelatihan dan Instalasi E-voting • Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sleman FebruariFebruari 2020 Melakukan pelatihan dan pemasangan software e-voting untuk pemilihan kepala daerah di Yogyakarta Pendidikan Universitas Teknologi Yogyakarta Field of studyProjek MUCell Situs penjualan hp (E-Commerce) yang saya buat untuk tugs akhir kuliah saya. Sistem Pengelolaan Data Kependudukan Sistem ini berbasis web untuk mengelola pendataan penduduk desa wonobodro, yang saya buat saat kerja praktik Skil Computer Software Software Troubleshooting Hardware Troubleshooting Software Installation Computer Hardware Microsoft Office PHP MySQL Web Design Web Development Networking Languages Indonesian — Native or Bilingual English — Intermediate
Computer Software
Software Troubleshooting
Hardware Troubleshooting
Full-time / Không quan tâm đến làm việc từ xa
Dưới 1 năm
Universitas Teknologi Yogyakarta

Kế hoạch tuyển dụng đơn giản và hiệu quả nhất

Tìm kiếm 40k+ CV và chủ động liên hệ với ứng viên để đạt hiệu quả tuyển dụng cao hơn. Sự lựa chọn của hàng trăm công ty.

  • Duyệt tất cả kết quả tìm kiếm
  • Bắt đầu trò chuyện không giới hạn
  • CV chỉ có thể truy cập bởi các công ty trả phí
  • Xem địa chỉ email và số điện thoại của người dùng
Chỉ những CV công khai mới khả dụng với gói tài khoản miễn phí.
Nâng cấp lên gói nâng cao để xem tất cả các kết quả tìm kiếm bao gồm hàng chục nghìn hồ sơ xin việc độc quyền trên CakeResume.
Resume
Hồ sơ của tôi