Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

CV Backend Developer - Hướng dẫn tạo CV kèm mẫu

đủ các thông tin sau: Tên trường Niên học Học vị và chuyên ngành Điểm trung bình Điểm môn học có liên quan (nếu có) Thành tích, giải thưởng, hoạt động ngoại khoá Ví dụ: Đại học FPT TP.HCM (2018 - 2022) Cử nhân chuyên ngành Khoa học và máy tính GPA: 3.2/4.0 Thành tích: Giải nhì Cuộc thi Code War do Cty phần mềm TNHH FPT tổ chức (2020) 4. Kinh nghiệm làm việc Đây có

6 mẹo viết CV editor/biên tập viên ấn tượng (kèm mẫu)

sẽ giúp cho profile của bạn ghi điểm rất tốt trong mắt nhà tuyển dụng. Ví dụ "Trình độ học vấn" trong CV biên tập viên báo chí: Cử nhân - Khoa báo chí Học viện Báo chí & Tuyên truyền 2014-2018 Khóa học ngắn hạn về Graphic Design FPT Arena 2018-2019 5. Kỹ năng / Điểm mạnh Đối với một CV editor, một trong những kỹ năng chuyên môn cần phải có là khả năng viết tốt. Bên cạnh đó

CV trợ giảng tiếng Anh: Viết như thế nào và cần lưu ý những gì?

là công việc có trả lương) cũng có thể được kể tên trong CV xin việc trợ giảng bằng tiếng Anh. Ví dụ cho phần “Work experience” trong CV xin làm trợ giảng: Part-time teaching assistant IELTS GG 09/2018 - 01/2020 Assists the main teacher in classroom management Provides students with guidance and correction on both spoken and written English Helps clean the classroom after lessons Primary teaching assistant in two top classes with 50 students achieving 7

Language Skills & Proficiency Levels on Resume [+ Resume examples]

3+) Experience descriptions The benefit of mentioning language skills through your experience descriptions is that it provides context and quantifiable results to your language proficiency levels shown on the resume. For instance, you can provide examples of how your language skills have helped you perform better in your previous roles and achieved positive results. Check out this example of how to list language skills on a resume work experience descriptions: Work Experience Administrative Assistant ATC Company | 2018-2020 Efficiently execut...

How to Write a Perfect Lawyer Resume (with Examples and Tips)

trusts Example of soft skills for a lawyer resume: Resilience Attention to detail Problem-solving Communication Negotiation 6. Work Experience For the work experience section on your lawyer resume, please use the reverse chronological order. List the name of the organizations that you previously worked at, their locations, the span of your employment and your duties and achievements. Example of work experience on a lawyer resume: XYZ Law Firm, New York, US. Legal Counsel, 2014 - 2018 Negotiated and closed mo...

Bí kíp viết CV xin việc giáo viên thành công khi đi ứng tuyển

bạn cũng có thể điểm số môn học có tương quan đến vị trí ứng tuyển để giúp CV thêm nổi bật hơn. Mẫu trình độ học vấn cho CV xin việc sư phạm: Đại học Sư Phạm TPHCM (2015 - 2018) Khoa Sư phạm Lịch sử Điểm trung bình: 8.5/10 Tốt nghiệp loại Giỏi 6. Kỹ năng & Điểm mạnh Kỹ năng cứng - Là những kiến thức chuyên sâu về một bộ môn mà bạn đã được đào tạo

Bí kíp để việc viết CV data analyst chỉ là “chuyện nhỏ”

nhà tuyển dụng dễ dàng đánh giá năng lực của bạn. Ví dụ về “Kinh nghiệm làm việc” cho CV chuyên viên phân tích dữ liệu: Chuyên viên thu thập dữ liệu | Công ty bất động sản City Group 03/2018 - 10/2020 Thu thập các thông tin, dữ liệu về giao dịch bất động sản Phân tích, đánh giá thị trường và các giao dịch Đưa ra các đề xuất để phát triển áp dụng các công nghệ mới

萌芽、茁壯與險境後的起死回生!專訪 25sprout 新芽創辦人 Alex,揭秘 8 年成長史

也是我們和其他線上問卷不同的地方。」 明年拓展海外佈局,新芽要靠自己出海! 而除了台灣,SurveyCake 也在 2018 年成功打入海外市場,陸續導入歐洲不同國家的麥當勞,「老實說我們不太可能一跨出海外,就在

矽谷的開源網路基金會在做什麼? ONF 工程師淺談非營利組織工作

到 ONF 的注意,因此受邀至 ONF 實習並轉為正職。 宏瑋則是一直都在閒暇之餘持續鑽研開源網路,並在 2018 年跟學長聽說了 ONF 的職缺。經過四五次視訊面試的暢談,因為宏瑋的碩士論文、做過的專案、工作

CV tiếng Hàn - Bí quyết giúp bạn “ghi điểm tuyệt đối”

Mục lục: Khi nào cần tạo CV tiếng Hàn? Những mục cần có trong CV tiếng Hàn Lưu ý khi tạo CV tiếng Hàn Mẫu CV tiếng Hàn Word Nếu muốn ứng tuyển vào các vị trí tại công ty Hàn Quốc, viết CV xin việc bằng tiếng Hàn được xem là bước đầu tiên và cũng như là bước quan trọng nhất. Có thể nói, một chiếc CV tiếng Hàn “chuyên nghiệp” sẽ trở thành “vũ khí lợi hại

Resume Builder

Build your resume only in minutes!