5 mẫu đơn xin từ chức chuẩn 2023 - tải về miễn phí

mau-don-xin-tu-chuc
Được tạo bởi CakeResume

Trong một vài trường hợp, việc đảm nhiệm một chức vụ có trọng trách cao đôi khi lại là gánh nặng và sức ép. Cán bộ có quyền xin từ chức trong những hoàn cảnh này và cần làm hồ sơ kèm đơn xin từ chức để nộp lên Ban lãnh đạo để được xét duyệt.

Tuy nhiên, cần hiểu rõ đơn xin từ chức với đơn xin nghỉ việc là hai loại đơn khác nhau.

Trong tiếng Anh, thuật ngữ “job resignation” được sử dụng chung cho cả hai loại đơn này. Song trong ngữ cảnh tiếng Việt thì có sự phân biệt với đối tượng viết đơn. Người viết đơn xin từ chức thường là cán bộ, công chức nhà nước hoặc nếu trong doanh nghiệp thì dùng cho các chức vị cao cấp như giám đốc, tổng giám đốc, trưởng phòng, v.v.. Họ thường chịu trách nhiệm quản lý hay có tầm ảnh hưởng lớn trong bộ máy của công ty. 

Đọc thêm: 

Bài viết này sẽ tập trung vào cách viết đơn từ chức sao cho chuẩn chỉnh và hợp lý. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn khi nào cần viết đơn xin từ chức, các lưu ý khi viết đơn cũng như các mẫu đơn xin từ chức chuẩn 2023.

Khi nào cần viết đơn xin từ chức?

Thông thường các cán bộ, công chức nhà nước hay các lãnh đạo, quản lý khi được ủy nhiệm chức vụ sẽ có thời hạn bổ nhiệm hoặc nhiệm kỳ cụ thể. Nếu trong quá trình công tác, người được bổ nhiệm muốn đề nghị thôi giữ chức vụ khi chưa hết thời hạn hay nhiệm kỳ ký kết thì cần làm đơn xin từ chức.

Nếu đối tượng là cán bộ công chức nhà nước, thì có Điều 30 theo Luật cán bộ công chức nêu ra một số trường cán bộ có thể làm đơn từ chức như vấn đề sức khỏe; năng lực, uy tín không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ; theo yêu cầu của nhiệm vụ hoặc vì các lý do khác thì cần được trình bày cụ thể.

Ngoài ra, theo Nghị định 24/2010/NĐ-CP, các trường hợp mà cán bộ công chức cần viết đơn xin bãi nhiệm chức vụ cũng được hướng dẫn và trình bày chi tiết:

 • Cán bộ tự nguyện đề nghị, chủ động từ chức nhằm mục đích chuyển giao vị trí, nhiệm vụ;
 • Cán bộ công chức tự nhận thấy bản thân không đảm bảo về sức khỏe hoặc năng lực và uy tín để hoàn thành nhiệm vụ và vị trí được ủy nhiệm;
 • Cán bộ nhận thấy có các hành vi sai phạm, khiếm khuyết của tổ chức, đơn vị, cơ quan hoặc của cấp dưới có liên quan đến trách nhiệm của mình khiến công tác không đảm bảo;

Đối với các cấp lãnh đạo, quản lý, giám đốc, v.v. trong doanh nghiệp hay theo quan hệ lao động thì tùy vào quy định công ty và trường hợp cụ thể của cá nhân để làm đơn xin miễn nhiệm chức vụ gửi lên Ban giám đốc và các phòng ban liên quan.

5 mẫu đơn xin từ chức chuẩn 2023

Dù trong hoàn cảnh nào, hãy tham khảo kỹ các mẫu đơn từ nhiệm theo quy định hoặc nếu không có mẫu sẵn thì cần viết đơn sao cho hợp lý và chuẩn chỉnh. Cần nhớ rằng mục tiêu khi gửi đơn xin từ chức là cần làm rõ lý do cũng như cung cấp cụ thể ngày cuối cùng chấm dứt chức vụ, từ đó dễ dàng cho người có thẩm định xét duyệt đơn từ chức.

🔖 Đơn xin từ chức tổ trưởng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

 • Căn cứ Điều lệ Công ty [...];
 • Căn cứ theo Nghị định 159/2020 NĐ-CP;
 • Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Kính gửi: Chủ định HĐQT, HĐTV công ty [...]

Tôi tên là: [...]

Ngày/tháng/năm sinh: [...]

CMND/CCCD: [...] - Cấp ngày: [...]

Nơi cấp: [...]

Chức vụ: Tổ trưởng

Tôi xin trình với quý cơ quan nội dung sau:

[...]

Tôi xin làm đơn này kính đề nghị Ban lãnh đạo cân nhắc, giúp đỡ và xét duyệt cho đơn từ chức này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và các đồng nghiệp đã tạo điều kiện cho tôi đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng trong thời gian qua!

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

📍Tải mẫu đơn xin từ chức tổ trưởng file word tại đây.

🔖 Đơn xin miễn nhiệm chức vụ giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ CHỨC GIÁM ĐỐC

 • Căn cứ Điều lệ công ty;
 • Căn cứ Nghị định 97/2015/NĐ-CP;
 • Căn cứ Luật doanh nghiệp.

Kính gửi: Chủ tịch HĐQT/Hội đồng thành viên [...]

Tôi tên là: [...] - Sinh ngày: [...]

CMND/CCCD số: [...] - Cấp ngày: [...]

Cấp tại: [...]

Địa chỉ thường trú: [...]

Công tác tại: [...]

Chức vụ: Tổng giám đốc

Tôi xin phép trình bày với quý Đơn vị nội dung sau đây :

Vào ngày [...] tháng [...] năm [...], tôi được đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty [...]. Trong quá trình công tác, tôi luôn cố gắng hết sức nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, từ [...], nhận thấy tình hình sức khỏe bản thân có dấu hiệu đi xuống, gây ảnh hưởng tới công việc và khiến tôi không thể tiếp duy trình tiến độ thi hành và đảm bảo hoàn thành thời hạn bổ nhiệm như đã ký kết, tới ngày [...] tháng [...] năm [...]. 

Nay tôi làm đơn này kính mong Ban chủ tịch cân nhắc và giúp đỡ xét duyệt đơn xin từ chức kể từ ngày [...] tháng [...] năm [...] nếu điều kiện cho phép.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của chủ tịch HĐQT/HĐTV     

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

📍Tải mẫu đơn xin miễn nhiệm chức vụ giám đốc (word) tại đây.

🔖 Đơn xin bãi nhiệm chức vụ trưởng phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi: [...]

Tôi tên: [...]

Số CMND: [...] - Ngày cấp: [...] - Nơi cấp: [...]

Quê quán: [...]

Nơi ở hiện tại: [...]

Đơn vị công tác: [...]

Chức vụ: Trưởng phòng

Tôi làm đơn này kính mong [...] xem xét cho tôi thôi giữ chức vụ Trưởng phòng kể từ ngày [...] tháng [...] năm [...] với lý do sau đây:

[...]

Kính mong Quý cơ quan thông cảm và giúp đỡ, chấp nhận đề nghị xin thôi chức vụ Trưởng phòng này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

📍Tải mẫu đơn xin bãi nhiệm chức vụ trưởng phòng (word) tại đây.

🔖 Đơn từ chức chủ tịch công đoàn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

 • Căn cứ theo Luật Công đoàn năm 2012;
 • Căn cứ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2013;

Kính gửi: Ban chấp hành liên đoàn [...]

Tôi tên là: [...] - Sinh ngày: [...]

CMND/CCCD: [...] - Cấp ngày: [...]

Cấp tại: [...]

Địa chỉ thường trú: [...]

Chức vụ: Chủ tịch công đoàn - Công ty [...].

Tôi xin trình với quý cơ quan nội dung sau đây:

Vì lý do [...] nên tôi xin phép viết đơn này đề nghị xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch công đoàn, nhằm tránh ảnh hưởng đến công tác của công đoàn nói riêng cũng như quyền lợi hợp pháp của toàn thể nhân viên.

Kính mong Ban chấp hành chấp nhận và thông cảm cho hoàn cảnh của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

📍Tải mẫu đơn từ chức chủ tịch công đoàn file word tại đây.

🔖 Mẫu đơn từ chức chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

Kính gửi: [...]

Tôi tên là: [...] - Sinh ngày: [...]

CMND/CCCD: [...] - Cấp ngày: [...]

Cấp tại: [...]

Địa chỉ thường trú: [...]

Chức vụ: [...]

Nay tôi xin phép làm đơn này kính mong [...] xét duyệt cho tôi được từ chức từ ngày [...] tháng [...] năm [...] với lý do: [...]

Kính mong [...] tạo điều kiện giúp đỡ và chấp nhận đề nghị từ chức này của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

[...], ngày [...] tháng [...] năm [...]

                                                                                 NGƯỜI LÀM ĐƠN
(ký và ghi rõ họ tên)

📍Tải đơn từ chức chung (word) tại đây.

Lưu ý khi gửi đơn xin từ chức

✅ Trình bày lý do rõ ràng, đúng mực.

Phần lý do là phần quan trọng và được xem xét kỹ nhất để đưa đến quyết định phê duyệt đơn xin từ chức. Vì vậy cần cân nhắc văn phong, cách trình bày sao cho chuẩn mực và rõ ràng, tránh lan man vào các chi tiết mang tính chất cá nhân. Không nên đưa các thông tin không liên quan khiến đơn từ chức dài dòng, điều này cũng dễ gây hiểu nhầm và khó hiểu cho ban xét duyệt.

ly-do-nghi-viec
Đọc thêm: Lý do xin nghỉ việc nên và không nên sử dụng

✅ Viết đúng thông tin người gửi & người nhận.

Để đảm bảo đơn xin từ chức có hiệu lực và được xét duyệt, cần tìm hiểu thông tin người nhận và phòng ban cụ thể để viết chính xác khi làm đơn. Ngay cả thông tin người gửi cũng cần lưu ý viết đầy đủ để tránh các sai sót, nhầm lẫn trong quá trình thẩm định đơn từ chức.

✅ Gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo & đồng nghiệp.

Đừng quên gửi lời cảm ơn ở cuối đơn xin từ chức tớ ban lãnh đạo là ban xét duyệt đơn từ chức, cũng như đồng nghiệp - những người đã đồng hành trong quá trình công tác. Dù bất kỳ lý do gì khiến họ phải từ chức, lời cảm ơn này thể hiện phép lịch sự tối thiểu cũng như sự trân trọng của người làm đơn đối với vị trí mà họ đã từng đảm nhận.

Công cụ tạo CV miễn phí trên CakeResume cung cấp hơn 500 mẫu CV đa ngành nghề và các bài viết về tip làm CV hữu ích. Nhờ đó, bạn có thể tạo CV online dễ dàng mà vẫn vô cùng ấn tượng. Hãy thu hút nhà tuyển dụng và chinh phục công việc mơ ước với bản CV chuyên nghiệp ngay hôm nay!

--- Tác giả bài viết: Moon Tran ---

Resume Builder

Build your resume only in minutes!

More Articles you might be interested in

Latest relevant articles
Career Development
Dec 26th 2023

Cách trả lời thư mời nhận việc chuyên nghiệp (kèm email mẫu)

Dù chấp nhận hay từ chối, việc viết email trả lời thư mời nhận việc sẽ giúp nhà tuyển dụng nắm được quyết định của bạn và kịp thời tiến hành các bước tiếp theo.