Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

SHOPLINE 產品總監 Liwei 的阿里巴巴經驗與電商 PM 修煉之路

在本集的《科技職涯》! Podcast 各節摘要 02:00 五月本土疫情變得嚴峻後,SHOPLINE 對於電商產業有什麼觀察? 05:05 SHOPLINE 的產品團隊因應疫情做出什麼改變? 07:15 SHOPLINE 四個研發基地的分工 08:10 Liwei 在阿里巴巴跟 SHOPLINE 的經

產品跟人才都是 problem solver!SHOPLINE 如何組建契合的團隊、協助店家將商品賣到全世界?

和拓展。 上百位台灣 SHOPLINErs 共同歡慶 SHOPLINE 成立七週年。 「沒有人是不敢說話的。」 如果要用一句直白的話總結 SHOPLINE 的企業文化,大概就是這一句了吧! 光是台灣辦公室就超過 300 位成員的 SHOPLINE,儘管早就不在從 0 到

不只是執行者的 QA 職涯 — 專訪 SHOPLINE QA 總監 Sebrina,打造無法取代的 QA 專業價值

會彈性調動專案,彼此配合以完成 features 的測試。 SHOPLINE 台灣團隊 在 SHOPLINE 擔任 QA 的挑戰與成長 成立於 2013 年的 SHOPLINE 至今已增長到全球 800 名員工的規模, Sebrina 振奮的表示,市場有數以億計的消費者正在使用 SHOPLINE ,因此

【履歷範本】專案經理履歷教學,零門檻掌握求職要領

不過大致來說,一位產品經理所需要的技能與人格特質不外乎以下 3 項: 1. 目標導向 對照 KKday 、 KKBOX 和 SHOPLINE 等企業徵才的專案經理職缺,可以發現職缺敘述中皆強調了「時程管理」、「協調資源」、「確立目標規格

【履歷範本】顧客/客戶成功經理履歷教學,完美展現求職魅力

的顧客/客戶成功經理職缺 徵才企業 招募職缺 薪資待遇 CakeResume Senior Sales & Customer Success 50K ~ 80K TWD / 月 Dcard Customer Success Specialist 30K ~ 50K TWD / 月 SHOPLINE Merchant Success Associate 35K ~ 45K TWD / 月 HIGH5.AI Customer Success Manager 30K ~ 40K TWD / 月 漸強實驗室 Customer Support/Success Manager 40K ~ 80K TWD / 月 Ematic Solutions Jr. Customer Success Manager 380K ~ 500K TWD / 年

【履歷範本】BD 履歷教學,說服人資就是你!

的語言能力。 BD 熱門職缺整理 徵才企業 招募職缺 薪資待遇 KKday Business Development Manager 30K ~ 60K TWD / 月 KKBOX New Business Development Manager 1M+ TWD / 年 SHOPLINE Business Development Consultant 30K ~ 100K TWD / 月 ShopBack Business Development Manager 800K ~ 1.1M TWD / 年 GoSky Business Development Manager 60K ~ 120K TWD /月 掌握 BD 履歷的撰寫要點了嗎?推薦你

Housekeeping Resume Examples [+ Job Description]

Created by CakeResume Housekeeping involves many household roles like cleaning, home or hotel maintenance, shopping, sweeping, cooking, record keeping, and related duties. The housekeeping role has many categories including live in housekeeper, live out housekeepers, house managers, housekeeper cleaning companies, and cleaners or maids. A housekeeping role needs a professional resume to showcase relevant qualifications, experience, education, and skills. Format it to stand atop many other resumes. An outstanding housekeeping resume helps one be among the 4-6 applicants (from
Career Development
Aug 7th 2023

Học thương mại điện tử ra làm gì, ở đâu, lương thế nào?

dịch vụ đó tới khách hàng mục tiêu và thực hiện trao đổi, mua bán trên nền tảng trực tuyến. Mọi giao dịch, thanh toán của thương mại điện tử đều được thực hiện qua internet. Trong khi đó, online shopping chỉ dừng lại ở việc khách hàng có thể tìm kiếm và mua sản phẩm online, không bao gồm hoạt động thanh toán và các dịch vụ mở rộng khác như quản lý kho, đóng gói, vận chuyển, chăm
Career Development
Jan 30th 2023

How to Become a Successful Digital Marketer: A Guide

it’s still worth making an investment in your digital marketing education to further your career as a digital marketer. Digital marketing certificate examples. Data Analysis: Google Data Analytics Certificate* SEO & SEM Certificates : Google Ads Certification in Search , Display , Video , Shopping ads , Apps , and Measurement Simplilearn: SEO Training Course Social Media Marketing Course: DMI: Social Media Marketing Course * Facebook Blueprint Certification Comprehensive Digital Marketing Certificate s and Diplomas Brainstation: Digital Marketing Certificate * DMI: Professional Diploma in Digital Marketing * Google Digital
Career Development
Sep 20th 2023

Study in Taiwan: Universities and Scholarships for International Students

year 2023 crime and safety index published by the global database Numbeo. Taiwanese universities also have many people and departments on campus who can help international students with their needs. There are low rates of crime and violence, and foreign hotlines are available in many languages should you need assistance. Taiwan is also especially sanitary, with high standards for cleanliness and healthcare. Great opportunities in the Tech industry If you are a computer science , IT or engineering major, Taiwan has

Resume Builder

Build your resume only in minutes!