Write for Us
Resume
Cover letter
Thank you letter
Job search
Career

想當獵頭顧問嗎?怎麼跨領域轉職成獵頭?CakeResume 為你整理!

說到獵頭行業、獵頭顧問的工作,許多人都會感到非常好奇,到底這是一份業務性質、顧問性質、服務性質的工作,還是需要綜合什麼樣的能力?怎樣特質的人適合成為獵頭顧問?平時工作又在做什麼
Career Development
Oct 25th 2022

Konsultan Pajak: Definisi, Tugas, Gaji, Syarat, dll.! [+CV]

Daftar isi: Apa itu Tax Consultant? Tugas dan Tanggung Jawab Konsultan Pajak Pengetahuan dan Keterampilan Konsultan Pajak Jenjang Karier Konsultan Pajak Cara dan Syarat untuk Menjadi Konsultan Pajak Konsultan pajak, atau yang dikenal juga sebagai tax consultant , adalah jasa yang tidak hanya dapat membantu perusahaan besar atau bisnis kecil, tetapi juga seorang individu. Kemudahan dan keuntungan yang diberikan konsultan pajak, serta pentingnya jasa ini dalam perusahaan membuat profesi tax consultant terus dicari oleh organisasi besar, startup, ataupun seorang individu. CakeResume

【CakeResume 招募顧問 Ava專訪】職涯大轉彎,為了自我與人才價值的展現

安排生活,對 Ava 來說,這是這份工作帶給她最棒的禮物。 若你有興趣成為 CakeResume 招募顧問團隊的一份子,我們正在招募: Associate Recruitment Consultant Recruitment Consultant Mid-Senior Recruitment Consultant Recruitment Consultant Intern (提供轉正職機會) 延伸閱讀: CakeResume 有哪些團隊?都在做什麼?

CakeResume 招募顧問實習生專訪,工作內容、實習心得大公開!

在政治大學經濟系就讀的 Teddy,為了獲得更多實務經驗,決定加入了 CakeResume Recruitment Consultant Team 作為實習生。 Teddy 主要負責人才招募的工作,包括尋找潛在人選、提供人才給客戶、協調面試安排和追蹤回饋等。在這篇文章

專訪 CakeResume 招募顧問 Tina|溫暖搭起人才市場供需的獵頭職涯

的招募顧問嗎?在 CakeResume 工作又有什麼特別之處呢?千萬別錯過 Tina 的分享! 文章大綱 一、為什麼會成為 Recruitment Consultant? 二、為什麼加入 CakeResume? 三、招募顧問的工作日常 四、與獵頭接觸的 3 技巧,高效找到理想機會 一、為什麼
Career Development
Aug 22nd 2022

Profesi Konsultan IT: Tugas, Gaji dan Skill yang Dibutuhkan!

software , teknologi, tools , dan banyak lagi. Jika perusahaan tidak mempunyai pengetahuan yang tepat, maka tujuan utama dan objektif perusahaan bisa terhambat. Mempekerjakan konsultan teknologi tentunya tidak murah, membutuhkan pelatihan dan kemampuan teknis untuk mendukungnya. Namun, dalam jangka panjang, seorang IT consultant dapat menjaga lingkungan TI yang hemat biaya di mana perangkat TI akan menghemat waktu dan sumber daya, meningkatkan produktivitas dalam infrastruktur TI. Gaji Konsultan IT Rentang gaji seorang technology consultant untuk entry level yang mempunyai pengalaman 1-3 tahun

專訪 CakeResume Senior Manager Nick,一探風險擁抱者的職涯思維

4.自律: 業務性質的工作往往需要自己掌握工作進程,付出足夠的努力也才會累積相對的收穫 若你有興趣成為 CakeResume 招募顧問團隊的一份子,我們正在招募: Recruitment Consultant Intern  Associate Recruitment Consultant  Recruitment Consultant 人才招募計畫  Senior Recruitment Consultant

百年企業中的創新職涯!IBM 職人現身說法:跨領域的資源和機會,給享受挑戰的你

於職涯困惑的外文系女孩 Ellen Ellen Sun User Experience Designer, IBM iX, July 2020 - present Executive Assistant to General Manager, Global Business Services, IBM Greater China Group, Sep. 2019 - Jan. 2020 Business Transformation Consultant, IBM Taiwan, July 2017 - Aug. 2019 Ellen 在學時曾是 IBM 的實習生,將當時剛興起的 AI 應用在金融情景,他發現自己很喜

Sử dụng dịch vụ nhân sự để tìm việc - Nên hay không?

Các chuyên gia tư vấn tuyển dụng (Recruitment Consultant) hỗ trợ ứng viên tìm việc như thế nào? Mục lục: Dịch vụ tuyển dụng nhân sự là gì? Khi nào bạn nên dùng dịch vụ tuyển dụng? Dịch vụ tuyển dụng hỗ trợ ứng viên như thế nào? Dịch vụ nhân sự được xem là giải pháp “cứu cánh” hàng đầu dành cho các doanh nghiệp trong việc tuyển chọn được ứng viên phù hợp với công ty. Tuy nhiên
Career Development
Sep 12th 2023

Southeast Asia Meets Taiwan: A Recap of CakeResume’s Event for Career Advancement

TLDR;; CakeResume hosted the Global Talent Connect event, a resounding success tailored to students from Southeast Asia seeking promising career opportunities in Taiwan. The event featured prominent experts, including Satria Perkasa — Digital Technology Consultant at Deloitte Taiwan ; Daniel Ha — Project Manager at Taiwan Employment Gold Card Office ; and Anna Tran — Sales Country Manager at VIVOTEK Taiwan . These accomplished professionals graciously shared their valuable insights and seasoned expertise. The event is a milestone, marking CakeResume's unwavering commitment to bridging the

Resume Builder

Build your resume only in minutes!